Loading...
 

LAZARUS

Wie was hij?

Bijbelse bronnen

Lazarus wordt vermeld in Johannes 11, 1-44 en Johannes 12, 1-11. Behalve deze teksten kent men geen historische informatie over hem


Johannes 11, 1-45Johannes schreef dat Jezus Lazarus uit de dood opwekte nadat hij vier dagen eerder stierf. Volgens de Bijbel was hij een goede vriend van Jezus en een broer van Marta en Maria, die in Betanië woonden. Dit verhaal over de opwekking uit de dood wordt gezien als de voorafbeelding van de verrijzenis van Christus. Johannes noemde dit verhaal een teken. Het is dus geen historisch verslag, maar een manier van schrijven om Jezus te laten zien als de Messias, die de dood overwon.
Johannes 12, 1-11Lazarus was aanwezig op een maaltijd waarop Jezus was uitgenodigd. Ook zijn zussen Marta en Maria waren er.
Naam

De Hebreeuwse naam Elazar / Eliëzer, die aan de basis ligt van het Latijnse Lazarus betekent: ‘God heeft geholpen’Legendes

(Belangrijk: deze legendes kunnen niet gestaafd worden door historische bronnen!)Lazarus op Cyprus

Na zijn opwekking uit de doden en de kruisdood van Jezus, zou Lazarus volgens Epifanius van Constantia (315-403), bisschop van Salamis, naar Cyprus gevlucht zijn uit schrik voor de hogepriesters die hem zouden doden. Hij trok naar de streek van het vroegere koninkrijk Kition en vestigde zich op een plaats waar zich nu de stad Larnaca bevindt. Paulus en Barnabas stelden hem aan als bisschop van Kition. Lazarus zou nog dertig jaar geleefd hebben. Na zijn dood werd hij in Larnaca begraven.Lazarus in Frankrijk

Lazarus zou samen zijn zussen Marta en Maria, op een boot zijn gezet, zonder zeil, riemen of roer. Zo strandden ze op de kusten van de Provence bij de plaats die nu genoemd wordt: Saintes-Maries-de-la-Mer. Van daar gingen ze elk hun eigen weg. Lazarus trok predikend naar Marseille, waar hij de eerste bisschop werd. Later zou hij tijdens de vervolgingen door Domitianus opgesloten geweest zijn in een kelder onder de gevangenis, waar hij onthoofd werd.

Feestdag

Lazarus wordt vanaf 2021 samen met zijn zussen gevierd op 29 juli, de dag waarop vroeger alleen Marta gevierd werd.
Zo wordt nu op 29 juli een familie gevierd, die zeer goede bevriend was met Jezus.
Die wijziging werd in een decreet van 2021 toegelicht door kardinaal Robert Sarah: 'In de huishouding van Betanië vond de Heer Jezus het familiegevoel en de vriendschap van Marta, Maria en Lazarus. Daarom vermeldt het Evangelie van Johannes dat Hij van hen hield. Marta bood hem edelmoedig gastvrijheid aan, Maria luisterde aandachtig naar zijn woorden en Lazarus kwam prompt uit het graf te voorschijn op bevel van degene die de dood vernederde'.
Lazarus in de kunst

Vooraf

Lazarus wordt vooral voorgesteld als de persoon in linnen windsels gewikkeld, die uit de dood werd opgewekt.

Lazarus in 'bijbelin1000seconden.be'

. Lazarus