Loading...
 

Lucas 11, 29-32

2 Haoxi Wang G1PAi1SomMk Unsplash

Foto van Haoxi Wang in Unsplash


…page…

Lucas 11, 29-32: Het teken van Jona

Lucas 11, 29-32 // Matteüs 12, 38-42De tekst

’Bijbel in gewone taal’

(Deze Bijbeltekst komt uit de Bijbel in Gewone Taal, © Nederlands Bijbelgenootschap 2014, p. 1643)

Er kwamen steeds meer mensen naar Jezus toe. Jezus zei tegen hen: ‘Jullie zijn slechte mensen. Jullie vragen om een teken. Maar het enige teken dat jullie krijgen, is het voorbeeld van de profeet Jona. Jona was een teken voor de inwoners van de stad Nineve. Net zo zal de Mensenzoon een teken zijn voor jullie.’
En Jezus zei verder: ‘Op een dag zal God rechtspreken over de wereld. Dan zullen jullie voor hem staan, samen met de koningin van het Zuiden. God zal jullie straffen, maar haar niet. Want zij kwam uit een ver land om te luisteren naar de wijsheid van koning Salomo. Nu staat hier iemand die belangrijker is dan Salomo. Maar jullie luisteren niet.
Op een dag zal God rechtspreken over de wereld. Dan zullen jullie voor hem staan, samen met de inwoners van de stad Nineve. God zal jullie straffen, maar hen niet. Want toen de profeet Jona hen waarschuwde, hebben zij hun leven veranderd. Nu staat hier iemand die belangrijker is dan Jona. Maar jullie luisteren niet.Dichter bij de tijd

(Bewerking: C. Leterme)

Toen het volk van alle kanten naar Hem toekwam, zei Jezus:
'Deze generatie is verdorven. Ze verlangt een teken,
maar ze krijgt er geen ander dan dat van Jona.
Zoals Jona een teken was voor de Ninevieten,
zo is de Mensenzoon een teken voor deze generatie.

Op de dag van het oordeel staat de koningin van het zuiden op
samen met de mensen van deze generatie.
Ze zal hen veroordelen,
want zij kwam van het uiteinde van de aarde
om te luisteren naar de wijsheid van Salomo.
Wel, hier is meer dan Salomo.

Op de dag van het oordeel zullen de mensen van Nineve opstaan
samen met de mensen van deze generatie.
Ze zullen hen veroordelen,
want ze hebben zich bekeerd na de prediking van Jona.
Wel, hier is meer dan Jona.Stilstaan bij …

Verdorven / overspelig
Jezus gebruikte deze weinig flatterende omschrijving om erop te wijzen dat het volk ontrouw was aan hun verbond met God.

Teken
De mensen verlangedn een teken, een soort bewijs dat zijn optreden gezag gaf, alsof de woorden van Jezus niet duidelijk genoeg waren.

Jona
Profeet die optrad in het Noordrijk, tijdens de regering van Jerobeam II (8e E. v. Chr. - 783-743).
Lees meer over Jona.

Ninevieten
Bewoners van de stad Nineve, de hoofdstad van Assyrië, die lag aan de oostelijke oever van de Tigris. De Assyriërs verdrukten jarenlang de Israëlieten.
Volgens de Bijbel bekeerden die bewoners zich na de prediking van Jona.

Koningin van het zuiden
Hiermee wordt de koningin van Sjeba bedoeld die, volgens de Bijbel ( 1 Koningen 10, 1-10), koning Salomo bezocht omwille van zijn wijsheid.

Wijsheid
Gewoonlijk verstaat men onder wijsheid: verstand, kennis.
Maar in de Bijbel betekent wijsheid: kunnen onderscheiden wat goed en kwaad is, recht en onrecht, trouw en ontrouw. Men wordt pas wijs, als men het woord van God in zijn leven binnenlaat.

Salomo
Koning Salomo was de zoon van koning David en Batseba. Hij was koning van 971-931 voor Christus en bekend om zijn grote wijsheid en zijn grote rijkdom.
Tijdens zijn regering bouwde men de eerste tempel in Jeruzalem.

Bij de tekst

Teken

Jezus herinnert zijn toehoorders aan de Ninevieten die reageerden op de prediking van Jona en aan de koningin van Sjeba die reageerde op de wijsheid van Salomo, zonder dat daar tekens aan te pas kwamen. Deze mensen, die geen joden waren, waren meer ontvankelijk voor de aanwezigheid van God in Israël dan de eigen tijdgenoten van Jezus.

Jezus spoort aan om niet om tekens te vragen, maar om ogen die de tekens zien die er al zijn en in het alledaagse verborgen liggen.