Loading...
 

1 Koningen 10, 1-10

2 Foto

(Morguefile free stock photo license)


...page... Wiki page pagination has not been enabled.

1 Koningen 10, 1-10: De koningin van Seba bezoekt Salomo

De tekst

Dichter bij de tijd

(Bewerking: C. Leterme)

De koningin van Seba hoorde
over de roem van Salomo, die de naam van God tot eer strekte,
Ze ging naar hem toe om hem persoonlijk met raadsels te testen.
Ze ging naar Jeruzalem met een grote karavaan kamelen
beladen met reukwerk, heel veel goud en edelstenen.
Toen ze bij Salomo op bezoek was
legde ze hem alle vragen voor die ze had bedacht.
En Salomo wist op al haar vragen een antwoord,
er was er niet één waarop hij het antwoord schuldig moest blijven.

Toen de koningin van Seba zag hoe wijs Salomo was
en ze het paleis zag dat hij gebouwd had,
de gerechten die bij hem op tafel kwamen,
de manier waarop zijn hovelingen aanzaten,
de kleding en de goede manieren van zijn bedienden,
de dranken die werden geschonken
en de offers die hij opdroeg in de tempel van God,
was ze diep onder de indruk.
Ze zei tegen de koning: ‘Het is dus echt waar
wat ik in mijn land over u en uw wijsheid heb horen vertellen.
Ik kon dat niet geloven, maar nu ik hier ben
en alles met eigen ogen zie,
moet ik toegeven dat ik men mij nog niet de helft heeft verteld.
Uw wijsheid en welvaart zijn veel groter dan wordt gezegd.
Uw hovelingen hebben echt geluk
dat ze steeds bij u mogen zijn
en al uw wijze woorden kunnen horen!
Geprezen zij uw God, die u zo graag heeft
dat Hij u op de troon van Israël heeft gezet.
Zijn liefde voor Israël is zo grenzeloos
dat Hij u als koning heeft aangesteld
om recht en gerechtigheid te handhaven.’
De koningin gaf Salomo honderdtwintig talent goud,
zeer veel reukwerk en ook edelstenen.
Zoveel reukwerk werd later nooit meer aangevoerd.Stilstaan bij …

Seba
Waar dit land lag is niet duidelijk. Het kon net zo goed in Zuid-Arabië (Het huidige Jemen) gelegen hebben als in Noord-Arabië, als in de hoorn van Afrika (Noord-oosten van Afrika: waar nu Somalië en Ethiopië liggen).
Deze regio wordt ook in verband gebracht met de wierookhandel met Zuid-Arabië.
In Ethiopië wordt verteld dat de keizerlijke familie afstamde van de koningin van Seba en Salomo.

Bij de tekst

Welstand

In de tijd dat de Bijbel geschreven werd, was welstand volgens de mensen een teken dat God bij die welvarende mensen aanwezig was.Wijsheid

Gewoonlijk wordt onder wijsheid verstaan: verstand, kennis. Maar in de bijbel betekent wijsheid: het kunnen onderscheiden van goed en kwaad, recht en onrecht, trouw en ontrouw. Men wordt pas wijs, als men het woord van God in zijn leven binnenlaat.

Bijbel en kunst

Schilderkunst

G. DEMIN

Koning Salomo ontvangt de koningin van Seba

5 Sheba Demin

(wikipedia)


Werk van de kunstschilder Giovanni Demin (1789-1859).

Muziek

HÄNDEL


The Arrival of the Queen of Sheba

Klik hier om dit stuk uit het oratorium Solomo te beluisteren, dat uit drie delen bestond. De première van dit werk vond plaats in 1749 te Londen.