Loading...
 

MANNA

2 Manna


…page…

Algemeen

’Mann’-korrels

In 1927 ontdekte een expeditie die het Sinaï-gebied doorkruiste een wit korrelig voedsel dat de bedoeïenen 'mann' noemden. In de Bijbel wordt dit voedsel ‘manna’ genoemd.
‘Man’ is de gestolde afscheiding van de tamarisk-struik, nadat een schildluis van de takken heeft gegeten.
Dit ‘mann’ vindt men vooral in het noorden van het schiereiland van de Sinaï. Daar wordt het nog steeds gegeten door de Bedoeïenen die in de woestijn leven. Het wordt nu ook aan toeristen verkocht.Tamarisk

Jean Tosti Tamarisk Wikipedia

Foto van Jean Tosti in Wikipedia


De tamarisk, een boom die groeit in het gebied van de Sinaï, krijgt rozerode bloemen. Op die boom leeft een luis die vooral in de maand juni de natuurlijke afscheiding 'manna' produceert. Wanneer die verdampt, ontstaan er korreltjes die erg voedzaam zijn en proeven naar honing. ‘s Morgens valt dit voedsel in grote hoeveelheden uit de bomen en lijkt het alsof er tapijten op de grond liggen. Als het warm wordt, smelt het manna in de zon. Daarom moest het manna 's morgens vroeg verzameld worden.

Bijbel

Oude Testament

Exodus 16, 13b-15
"De volgende morgen hing er dauw rondom het kamp. En toen deze was opgetrokken lag er over de woestijn een fijne korrelige laag, alsof de grond met rijp was bedekt. De Israëlieten zagen het en vroegen: `Wat is dat?' Ze wisten werkelijk niet wat het was. Mozes legde hun uit: `Dit is het brood dat Jahwe u te eten geeft."

Lees meer

Manna is het voedsel dat God aan de Israëlieten gaf tijdens hun tocht door de woestijn. Het bestond uit kleine korrels die als rijp op de aarde lagen.Numeri 11, 7-8
Het manna geleek op korianderzaad en zag er uit als balsemhars. Het volk verspreidde zich om het bijeen te rapen. Dan maalden zij het met een handmolen en stampten het fijn in een vijzel. Ze kookten het in een pot en maakten er koeken van, zodat het smaakte als oliegebak.

Een recept uit de Bijbel om manna klaar te maken.Psalmen 78 en 105
Psalm 78, 24-25
"Manna om te eten liet Hij op hen regenen
en brood uit de hemel gaf Hij hun te eten.
Iedereen at van dat brood van de sterken,
proviand van God, tot ze verzadigd waren."


Psalm 105, 40
"Zij baden, en Hij zond kwartels
en brood uit de hemel om van te eten."

In deze psalmen wordt over manna geschreven als: 'Brood uit de hemel'. Want in dat manna zagen de Israëlieten de hand van God die hen op hun tocht door de woestijn niet in de steek liet.
Nieuwe Testament

Johannes 6, 41
"De Joden morden over Hem, omdat Hij gezegd had: “Ik ben het brood dat uit de hemel is neergedaald,”

Lees meer

In deze tekst zegt Jezus dat hij het ware manna is, een beeldende manier om te zeggen wat Hij voor de mensen wil betekenen.
Met de verhalen van de broodvermenigvuldiging wilden de evangelisten duidelijk maken dat Jezus, net zoals God, zijn volk niet in de steek laat. (vgl met het verhaal over het manna)Hebreeën 9, 3-4
"Achter het tweede voorhangsel was een gedeelte dat het allerheiligste werd genoemd. Daar stonden een gouden reukofferaltaar en de ark van het verbond, geheel met goud overtrokken, waarin zich bevonden een gouden vaas met het manna, de staf van Aäron die gebloeid had, en de tafelen van het verbond."

Volgens deze brief stond in de tempel in de ark van het verbond een vergulden kruik met manna.
Deze informatie gaat terug op Exodus 16, 33 in de Griekse vertaling van de Septuagint, want dit wordt niet vermeld in de Hebreeuwse tekst.