Loading...
 

Matteüs 23, 13-22

Matteüs 23, 13-22: Blinde leiders 

De tekst

’Bijbel in gewone taal’

(Deze Bijbeltekst komt uit de Bijbel in Gewone Taal, © Nederlands Bijbelgenootschap 2014, p. 1562-1563)

Jezus zei: ‘Wetsleraren en farizeeën, wat zijn jullie schijnheilig! Jullie houden de mensen weg bij Gods nieuwe wereld. Jullie zullen zelf niet in Gods nieuwe wereld komen. Maar bovendien zorgen jullie ervoor dat ook andere mensen daar niet zullen komen. Daarom zullen jullie gestraft worden.
Wetsleraren en farizeeën, wat zijn jullie schijnheilig! Jullie reizen de hele wereld over om er één volgeling bij te krijgen. En als jullie hem gevonden hebben, maken jullie hem nog slechter dan je zelf bent. Jullie maken hem klaar voor de hel! Daarom zullen jullie gestraft worden.

Jullie zijn leiders zonder verstand! Als iemand een plechtige belofte doet, noemt hij daarbij vaak iets dat heilig is. Zo wordt zijn belofte geldig. Als hij de tempel noemt, vinden jullie zijn belofte niet geldig. Maar als hij het goud van de tempel noemt, vinden jullie de belofte wel geldig. Jullie zijn domme mensen zonder verstand. Want het is juist de tempel die het goud heilig maakt.
Als iemand bij zijn belofte het altaar in de tempel noemt, vinden jullie zijn belofte niet geldig. Maar als hij het offer op het altaar noemt, vinden jullie de belofte wel geldig. Jullie hebben geen verstand! Want het is juist het altaar dat het offer heilig maakt.
Denk goed na als je iets plechtig belooft. Als je het altaar noemt, dan gaat het ook over het offer op het altaar. En als je de tempel noemt, dan gaat het ook over God, die in de tempel woont. En als je de hemel noemt, dan gaat het ook over God. Want in de hemel is zijn troon.Dichter bij de tijd

(Bewerking: C. Leterme)

Wee jullie, Schriftgeleerden en Farizeeën, huichelaars!
Jullie sluiten het Rijk der hemelen af voor de mensen.
Zelf gaat gij er niet binnen,
terwijl je hun die dit wel willen, de toegang verspert.
Wee jullie, Schriftgeleerden en Farizeeën, huichelaars!
Jullie doorkruisen zee en land om een bekeerling te maken,
maar als hij zich bekeerd heeft,
maken jullie hem zelf tot een hellekind,
tweemaal erger dan jezelf!
Wee jullie, blinde leiders, die zegt:
Als iemand zweert bij de tempel, dan betekent dat niets,
maar als iemand zweert bij het goud van de tempel,
dan is hij gebonden.
Dwazen en blinden! Wat staat dan hoger:
het goud of de tempel die het goud heilig maakt?

Of ook: Als iemand zweert bij het altaar,
dan betekent dat niets.
Maar als iemand zweert bij de offergave die er op ligt,
dan is hij gebonden.
Blinden! Wat staat hoger:
de offergave of het altaar dat de offergave heilig maakt?
Wie dus zweert bij het altaar, zweert daarbij en bij alles wat er op ligt.
En wie zweert bij de tempel, zweert daarbij en bij Hem die erin woont.
En wie zweert bij de hemel, zweert bij de troon van God
en bij Hem die erop zetelt.
Stilstaan bij...

Bekeerling
In de Griekse tekst van het evangelie volgens Matteüs wordt zo’n bekeerling ‘proseliet’ genoemd.