Loading...
 

Matteüs 9, 32-38

Matteüs 9, 32-38: Te weinig arbeiders

- // Matteüs 9, 32-38 // -De tekst

’Bijbel in gewone taal’

(Deze Bijbeltekst komt uit de Bijbel in Gewone Taal, © Nederlands Bijbelgenootschap 2014, p. 1535)

Toen Jezus en de leerlingen weer verdergingen, werd er een man bij Jezus gebracht. Hij had een kwade geest in zich, en daardoor kon hij niet praten. Jezus jaagde de kwade geest uit de man weg. Toen kon de man praten.
Alle mensen die het zagen, waren verbaasd. Ze zeiden: ‘Zoiets is in Israël nog nooit gebeurd!’ Maar de farizeeën zeiden: ‘Jezus krijgt hulp van Satan, de leider van de kwade geesten. Daardoor kan hij kwade geesten wegjagen.’

Jezus reisde rond. Hij ging naar alle steden en dorpen. In de synagogen gaf hij de mensen uitleg over God. Hij vertelde hun het goede nieuws over de nieuwe wereld. En hij maakte iedereen beter die ziek was of pijn had.
Toen Jezus al die mensen zag, kreeg hij medelijden met hen. Hij dacht: Die mensen hebben het moeilijk. Niemand helpt hen. Ze lijken op schapen zonder herder.
Jezus zei tegen zijn leerlingen: ‘Het goede nieuws moet overal verteld worden. Maar er zijn te weinig mensen om dat te doen. Vraag daarom aan God of hij meer mensen stuurt. Dan kan het goede nieuws overal verteld worden.’Dichter bij de tijd

(Bewerking: C. Leterme)

Toen ze weggingen, bracht men een man bij Hem,
die niet kon spreken en die door de duivel bezeten was.
Zodra de duivel was uitgedreven, begon hij te spreken.
De mensen zeiden verbaasd:
‘Zó iets hebben we nog nooit gezien in Israël.’
Maar de Farizeeën zeiden:
‘Hij kan duivels uitdrijven
dankzij de koning van de duivels.’

Wanneer Jezus al de mensen zag, die Hem volgden
om Hem te horen spreken
of om door Hem genezen te worden,
was Hij daar diep door geraakt.
‘Ze zijn als schapen zonder herder’ zei Hij.
Tegen zijn leerlingen zei Hij:
De oogst is wel groot, maar er zijn te weinig arbeiders.
Vraag aan de eigenaar van de oogst
om arbeiders in te zetten voor zijn oogst.’Stilstaan bij ...

Leerling
Iemand die in de leer is bij iemand, die iemand volgt om iets bij te leren.
Protestantse kinderbijbels gebruiken hiervoor het woord ‘discipel’. Heel wat kinderbijbels gebruiken het meer neutrale en toegankelijke ‘vriend’.

De oogst is groot
In de Bijbel is dat het beeld van een beslissende termijn uit: de oogst kan niet meer uitgesteld worden.

Bij de tekst

Zendingsrede

Dit is het begin van de zendingsrede, de tweede grote toespraak van Jezus in het evangelie volgens Matteüs.