Loading...
 

NIEUWE WOORDEN AANLEREN

Hoe aanpakken? 

Soms laat men kinderen raden naar een woord dat ze zelden of nooit gebruiken. Dit is een vreemde manier van doen!
Een aantal woorden komen in aanmerking om ze met een bijzondere aandacht te omringen en binnen te brengen in de woordenschat van de kinderen. Ofwel zijn de woorden helemaal nieuw, ofwel gebruiken de kinderen deze woorden, zonder stil te staan bij hun betekenis.Bij een woord dat kinderen niet kennen

Voorbeeld: het woord 'verzoenen'

STAP 1
verhaal uit het dagelijks leven waarin kinderen in conflict liggen met elkaar.
- Hoe kunnen jullie daarmee omgaan? (Gesprek; rollenspel)
(Elkaar uitsluiten, negeren, belachelijk maken, uit de weg gaan, verdragen ... )


STAP 2
verhaal uit de Bijbel waarin mensen zich met elkaar verzoenen
Bijvoorbeeld: een deel vertellen en de kinderen zelf het vervolg laten bedenken
Vaststellen dat verschillende 'vervolgen' mogelijk zijn.
Vergelijken met de actuele situatie.
Het vervolg van het verhaal verder vertellen.
Vergelijken met het eigen vervolg + bespreken.


STAP 3
vanuit het vervolg van het Bijbelverhaal: kennismaking met het nieuwe woord
als mensen zich zo gedragen, noemt men dat 'verzoenen'
Als een woord voor het eerst omschreven wordt, dan dit woord vastzetten op een woordkaarten of een plaats geven op een werkblad


STAP 4
verwerking (= inoefenen van een nieuw woord)
Geef enkele situaties waarbij mensen op verschillende manieren met elkaar omgaan.
- Welke situaties zijn een voorbeeld van verzoenen? Welke niet?
Als men een nieuw woord binnenbracht, gaat de verwerking steeds na of de kinderen het nieuwe woord juist kunnen gebruiken.Bij een woord dat bekend is

Voorbeeld: het woord 'sint'.


STAP 1
Vertel over Sint-Franciscus, Sint-Nicolaas, Sint-Maarten, Sint-Elisabet ...


STAP 2
Vat samen:
Een sint is iemand waar mensen naar opkijken. Het was iemand die bijzonder goede dingen deed voor anderen.
Bijvoorbeeld: brood delen met de armen, zieken verzorgen... ze probeerden te leven zoals Jezus. Na hun dood werd nog vaak over hen gepraat, over hoe buitengewoon ze waren. De mensen noemden deze mensen 'sint'.


Informatie bij het nieuwe woord
'Sint' is een ander woord voor 'heilig'. Door 'sint' voor hun naam te plaatsen, wist iedereen: dat zijn mensen die Jezus als hun voorbeeld hebben.
(Het woord 'sint' is verwant met het Latijnse woord 'sanctus', dat 'heilig' betekent.)