Loading...
 

Numeri 12, 1-13

2 Ziek

(Morguefile free stock photo license)


…page…

Numeri 12, 1-13: Mirjam wordt ziek

De tekst

’Bijbel in gewone taal’

(Deze Bijbeltekst komt uit de Bijbel in Gewone Taal, © Nederlands Bijbelgenootschap 2014, p. 215-216)

Mirjam en Aäron hadden kritiek op Mozes omdat hij met een Ethiopische vrouw getrouwd was. Ze hadden nog meer kritiek. Ze zeiden: ‘Je doet alsof de Heer alleen met jou gesproken heeft. Maar hij heeft ook met ons gesproken!’
Maar Mozes was juist een heel bescheiden man. Hij vond zichzelf niet belangrijk. Toen de Heer hoorde wat Mirjam en Aäron zeiden, zei hij meteen tegen hen en tegen Mozes: ‘Ga alle drie naar de heilige tent.’ Dat deden ze.

Toen kwam de Heer in de wolk die boven de heilige tent hing. De Heer ging bij de ingang van de tent staan en riep Mirjam en Aäron. Toen ze naar hem toe gekomen waren, zei hij: ‘Luister goed! Als ik met een profeet spreek, dan laat ik hem dromen zien. En in die dromen spreek ik met hem. Maar met Mozes doe ik dat anders. Hij is mijn dienaar. Ik kan hem helemaal vertrouwen. Daarom spreek ik met hem direct en duidelijk, en niet in dromen vol raadsels. En daarom mag mijn dienaar Mozes mij zien. Hoe durven jullie kritiek op hem te hebben!’
De Heer was woedend, en hij ging weg.

Zodra de wolk van de Heer was weggegaan van de heilige tent, zat Mirjams huid vol met uitslag. Haar hele huid was zo wit als sneeuw.
Aäron draaide zich om naar Mirjam, en hij zag dat haar huid helemaal wit was. ‘Ach, Mozes,’ zei hij. ‘Vergeef ons dat we zo dom geweest zijn. Kijk eens naar Mirjam! Dat kan toch niet zo blijven? Ze ziet eruit als iemand die dood geboren is!’
Mozes riep luid naar de Heer: ‘Genees haar, God, ik smeek het u!’


Dichter bij de tijd

(Bewerking: C. Leterme)

Tijdens hun verblijf te Chaserot,
waren Mirjam en Aäron niet akkoord met Mozes,
omdat hij met een Kusitische vrouw was getrouwd.
Ze zeiden: 'Heeft God alleen maar door Mozes gesproken?
Hij heeft toch ook door ons gesproken.' God hoorde dat.
Omdat Mozes zeer bescheiden was,
de meest bescheidenste van iedereen op aarde,
zei God tegen Mozes, Aäron en Mirjam:
'Ga met jullie drieën naar de tent van de samenkomst.'
Zij gingen er met hun drieën heen.
Dan daalde God in een wolkkolom neer,
nam plaats bij de ingang van de tent
en riep Aäron en Mirjam, die beiden naar voren gingen.
Hij zei: `Luister naar wat Ik te zeggen heb.
Aan jullie profeten maak Ik Me bekend in visioenen
en spreek Ik tot hen in dromen.
Met mijn dienaar Mozes doe Ik dat niet.
Hij is mijn vertrouweling, in heel mijn huis.
Met hem spreek Ik rechtstreeks, duidelijk en niet in raadsels.
Hij ziet de gestalte van God.
Hoe durfden jullie zich tegen mijn dienaar Mozes keren?'
God ging kwaad van hen weg.
De wolk was nog niet van de tent van de samenkomst geweken,
of Mirjam zat vol uitslag, precies sneeuw.
Toen Aäron zich naar Mirjam keerde, stond daar een melaatse.
Aäron zei tegen Mozes: 'Ach heer, laat ons toch niet lijden
voor de zonde die we in onze dwaasheid deden.
Laat Mirjam toch niet zijn als een doodgeboren kind
dat half vergaan uit de moederschoot komt.'
Mozes riep tot God: 'O God, maak haar weer gezond!'Stilstaan bij …

Mirjam
Volgens de Bijbel was Mirjam de zus van Mozes en Aäron. Samen bekleden ze drie belangrijke functie: leider, priester en profetes.

Kusitische vrouw
= vrouw uit Kus of Kusan, een gebied in het zuiden van Egypte dat met Nubië gelijkgesteld wordt. (Daarom staat in teksten soms: ‘een Nubische vrouw’)
Of het om Sippora gaat is niet duidelijk.
Het bezwaar van Mirjam zou te maken kunnen hebben met het feit dat de vrouw van Mozes geen Israëlitische was.

Tent van de samenkomst
Hiermee wordt bedoeld dat deze tent de ontmoetingsplaats was van het volk met God.

Wolk
In de Bijbel is een wolk het beeld van de aanwezigheid van God.

Bij de tekst

Inhoud

Zowel Mirjam als Aäron keurden het huwelijk af van Mozes met een niet-Israëlitische vrouw. Tegelijk betwistten ze zijn leiderschap (God sprak toch ook via hen).