Loading...
 

Openbaring des Heren - tweede lezing

2 Foto

(Morguefile free stock photo license)


…page…

Efeziërs 3, 2-3.5-6: Mede-erfgenamen

De tekst

’Bijbel in gewone taal’

(Deze Bijbeltekst komt uit de Bijbel in Gewone Taal, © Nederlands Bijbelgenootschap 2014, p. 1861)

Dat is de opdracht die God mij gegeven heeft. Dat weten jullie allemaal.
God is goed voor mij, want hij heeft aan mij zijn plan bekendgemaakt. Over dat plan heb ik eerder in deze brief al kort iets geschreven. (…) God heeft zijn plan eeuwenlang voor mensen verborgen gehouden. Maar nu heeft de heilige Geest het bekendgemaakt aan de heilige apostelen en de profeten.
Nu weten we dat niet-Joden ook bij het volk van God horen. Nu weten we dat Joden en niet-Joden samen één christelijke kerk vormen. En dat de beloftes van God aan Israël nu gelden voor iedereen. Jezus Christus heeft dat allemaal mogelijk gemaakt! Dat is het goede nieuws waarin christenen geloven.
Dichter bij de tijd

(Bewerking: C. Leterme)

Jullie hebben toch wel gehoord
dat de goedheid van God, die Hij me gaf met jullie voor ogen,
zich heeft gerealiseerd:
Hij openbaarde me de kennis van het geheim
waarover ik jullie reeds in het kort schreef.
Nooit werd dit aan eerdere generaties bekend gemaakt,
maar nu openbaarde de Geest
aan zijn heilige apostelen en profeten
dat heidenen ook mede-erfgenamen zijn in Christus Jezus,
dat ze deel uitmaken van hetzelfde lichaam
en ook deelgenoten zijn aan de belofte door het evangelie.Stilstaan bij…

Geheim / mysterie
Dit slaat op de eenheid van joden en niet-joden / heidenen in Jezus: God geeft redding aan heel de mensheid.

Kort geschreven
Wellicht wordt hier verwezen naar de brief aan de christenen van Kolosse.

Bij de tekst

Universalisme

De boodschap die Jezus bracht, was er niet alleen voor zijn joodse medegelovigen, maar voor alle mensen. Dat wordt bevestigd in de brief aan de christenen van Efeze door het te hebben over: 'mede-erfgenamen en deelgenoten'. Vermoedelijk gebeurde dit zo expliciet, omdat daar nog discussies over waren. Dankzij het gezag van deze brief kon die discussies afgesloten worden.
Hiermee ligt deze brief in de lijn het evangelie volgens Matteüs waarin staat dat ’wijzen uit het oosten’ Jezus bezochten bij zijn geboorte.
Om de universele betekenis van dit bezoek te onderstrepen, gaf de folklore later verschillende huidskleuren aan die wijzen.Missionering

De gedachte van Paulus dat de boodschap van Jezus er is voor alle mensen, ligt aan de basis van de vele vormen van missionering die het christendom sinds zijn ontstaan gekend heeft.
Lees meer over missie.