Loading...
 

Openbaring des Heren - tweede lezing

2 Foto

(Morguefile free stock photo license)


…page…

Efeziërs 3, 2-3.5-6: Mede-erfgenamen

De tekst

Dichter bij de tijd

(Bewerking: C. Leterme)

Jullie hebben toch wel gehoord
dat de goedheid van God,
die Hij mij gaf met jullie voor ogen,
zich heeft gerealiseerd:
Hij openbaarde mij de kennis van het geheim
waarover ik jullie reeds in het kort schreef.
Nooit werd dit aan eerdere generaties bekend gemaakt,
maar nu openbaarde de Geest
aan zijn heilige apostelen en profeten
dat heidenen ook mede-erfgenamen zijn in Christus Jezus,
dat ze deel uitmaken van hetzelfde lichaam
en ook deelgenoten zijn aan de belofte door het evangelie.Stilstaan bij…

Geheim / mysterie
Dit slaat op de eenheid van joden en niet-joden / heidenen in Jezus: God geeft redding aan heel de mensheid.

Kort geschreven
Wellicht bedoelt Paulus hier de brief die hij schreef aan de christenen van Kolosse.

Bij de tekst

Universalisme

De boodschap die Jezus bracht, was niet alleen bestemd voor zijn joodse medegelovigen, maar voor alle mensen. Dat bevestigde Paulus ook in zijn brief aan de christenen van Efeze. Hij benadrukt dit door het te hebben over: mede-erfgenamen en deelgenoten.
Hiermee ligt hij in de lijn van Matteüs die bij de geboorte van Jezus het bezoek vermeldt van ’wijzen uit het oosten’. Om de universele betekenis van dit bezoek te onderstrepen, gaf de folklore aan die wijzen verschillende huidskleuren.Missionering

De gedachte van Paulus dat de boodschap van Jezus er is voor alle mensen, ligt aan de basis van de vele vormen van missionering die het christendom sinds zijn ontstaan gekend heeft.
Lees meer over missie.