Loading...
 

Over psalmen

Violen


...page... Wiki page pagination has not been enabled.

Psalmen

Een bijzonder boek

Het boek psalmen bevat 150 liederen en gedichten.

Psalmen werden vooral gezongen in de tempel met begeleiding van eenvoudige muziek, vooral van snaarinstrumenten. Eén ervan, het psalter (een soort harp) gaf zijn naam aan het lied zelf. ‘Psalm’ is oorspronkelijk een Grieks woord (Psalmos) dat letterlijk betekent: ‘loslaten van de gespannen boogpees’, wat gebeurt bij het tokkelen op de snaren.

In die psalmen wordt God geprezen, geëerd, gebeden, bedankt, vraagt men Hem om hulp, klaagt men om zijn situatie. Daaruit blijkt dat men God alles kan zeggen, toevertrouwen, vragen... Psalmen zijn geen spontane gebeden, maar vaste teksten in een dichterlijke vorm. Samen met het brengen van offers waren ze een middel om met God om te gaan.

Sommige psalmen zijn bestemd voor iemand alleen en andere voor een grotere groep mensen of voor het volk Israël. De oudste psalmen werden waarschijnlijk door koning David zelf gedicht. Dat zouden er een 73-tal zijn. De andere psalmen zijn van na 515, toen de tweede tempel in Jeruzalem werd ingewijd.

Psalmen kregen voor veel mensen een bijzondere betekenis, omdat ze in de psalmen alles terugvinden wat hen raakt en wat ze meemaken in hun leven.

Suggestie

Grote kinderen

INFORMEREN

Oude gebeden

Psalmen zijn niet alleen gebeden van lang geleden, het zijn ook gebeden die Jezus kende en gebeden heeft. In sommige teksten uit het Nieuwe Testament kun je daar nog sporen van vinden.

CREËREN

Een lied voor God

Een psalmist, iemand die een psalm schrijft, gebruikt graag:

. Woorden om zijn gevoelens mee uit te drukken
Gevoelens als:
Geluk
Hoe goed is het, hoe heerlijk
als broeders bijeen te wonen!
Psalm 133

Dankbaarheid
Breng dank aan de heer, want Hij is goed,
zijn liefde kent geen grenzen.
Psalm 118

Angst
Mijn hart is vol van angst.
Zie mij in mijn nood, in mijn ellende,
vergeef mij al mijn zonden.
Psalm 25

Rust
Ik ben stil geworden,
ik heb mijn ziel tot rust gebracht.
Als een kind op de arm van zijn moeder, zo is mijn ziel.
Psalm 131

Hulpeloosheid
Red mij, God, het water staat aan mijn lippen,
ik zink weg in bodemloos slijk
en vind geen grond voor mijn voeten,
Talrijk zijn mijn vijanden die mij bedriegen.
Psalm 69


. Vergelijkingen met situaties uit het dagelijkse leven
Zoals een hinde smacht naar stromend water,
zo smacht mijn ziel naar u, o God.
Psalm 42

Zo liefdevol als een vader is voor zijn kinderen,
zo liefdevol is de HEER voor wie hem vrezen.
Psalm 103


. Kreten en uitroepen
Om de aandacht van God te trekken vind je in veel psalmen de volgende woorden:
O God
Halleluja!
Loof GodMet deze typische elementen van een psalm, kun je nu zelf zonder veel moeite een psalm schrijven:
- Begin met je af te vragen hoe jij je voelt
Ik voel me ... (blij, ongerust, kwaad, vredig, gelukkig, sterk, zwak -

- Zoek daarna een vergelijking met andere woorden of beelden
Net zoals ... (het gezang van een vogel, het geraas van een trein, de geur van regen ...

- Zeg daarna wat je van God verwacht.
Ik zou willen dat je voor mij bent als: ... (iemand die naar me luistert, die me verstaat, een vriend, een vader, een moeder, een rots om op te bouwen, een beker water op een warme dag)


- Bedenk met welke woorden je de aandacht van God wilt trekken.


TIP
Als alle kinderen alleen of per twee een eigen psalm hebben geschreven, bundel je die gebeden in een eigen psalmenboek.Een psalm voor deze tijd

Begin met de woorden:

God,
Ik heb het volgende meegemaakt:
Ik ……………..

Ik wil je daarvoor danken want …150 psalmen voor een nieuwe psalm

Vooraf
Zorg voor net zoveel psalmen als er deelnemers zijn.
Zorg ook voor schrijfgereiActiviteit
Elk van de deelnemers in stilte één van de psalmen en noteert de zinnen of de beelden die treffen.
Met die beelden of zinnen schrijft de groep een nieuwe psalm.

Wellicht is 'The Irisch blessing' zo wel ontstaan. Een tekst geschreven door Dallan Forgaill (560-645), een bekende dichter en bijbelkenner. Dit is te merken aan de vele verwijzingen en beelden uit de psalmen.
The Irish Blessing

Wees Gij mijn Zicht, o Heer van mijn hart.
Laat alles waardeloos zijn voor mij, behalve Gij.
Wees mijn beste gedachte overdag en ‘s nachts,
wakker en slapend, Uw aanwezigheid is mijn licht.

Wees mijn Wijsheid, mijn ware Woord.
Wees altijd met mij, en ik met U, Heer.
Wees mijn grote Vader en ik uw ware zoon.
Woon in mij, en ik in U.

Wees mijn borstschild, mijn zwaard voor de strijd.
Wees mijn hele wapenrusting, mijn ware macht.
Wees mijn zielsbeschutting, mijn sterke Sleutel.
O, verhef mij naar de hemel, grote kracht van mijn kracht.

Ik zoek geen rijkdom of lege lof van de mens.
Wees mijn erfenis, nu en altijd.
Wees de eerste in mijn hart, Gij en Gij alleen
O hoge Koning van de hemel, mijn Schat zijt Gij.

Hoge Koning van de hemel, Gij, heldere zon van de hemel,
O verleen me zijn vreugde, als de overwinning is behaald.
Groot Hart van mijn eigen hart, wat er ook gebeurt,
wees Gij mijn zicht, o Heerser van al.


Dit lied werd ingezongen door een virtueel koor met deelnemers uit een 300-tal kerken over heel Ierland.
Klik hier om dit lied te bluisteren.

DOEN

Gebedenkoffer

Zorg voor een plastic box of een houten kistje.
Daarin verzamelen de kinderen cd's, gebedenboekjes, schriften met losse gebeden, voorwerpen die een hulp zijn bij het bidden (kaars, beeldend materiaal, foto's, muziekinstrumenten …).
Maak gebruik van deze koffer bij het begin of het einde van een activiteit.

Psalmen in ‘bijbelin1000seconden’

Klik hier