Loading...
 

Palmzondag B

B Palmzondag

Foto © Chantal Leterme (2019)
Rode draad in de lezingen
De gebeurtenissen uit de laatste levensdagen van Jezus.Palmliturgie

EvangelieMarcus schrijft over Jezus die Jeruzalem op een ezel binnenging. Daar wuifden mensen Hem toe met groene takken, zoals ze doen als een koning komt.
of:
EvangelieOok Johannes schrijft over de feestelijke intrede van Jezus in Jeruzalem op een ezel. Daarin zag hij de vervulling van een profetie (van Zacharias).

Eucharistieviering

1e lezingIn het derde lied van de dienaar van Jahwe (Jesaja), herkenden de eerste christenen de lijdende Christus.
TussenzangPsalm 22 vraagt God om steun, wanneer anderen verwonden, uitlachen ... Veel verzen uit deze psalm werden verwerkt in het lijdensverhaal van Jezus.
2e lezingIn zijn brief aan de Filippenzen maakt Paulus duidelijk dat niet het lijden, maar de verheerlijking van Jezus Christus het laatste woord heeft.
EvangelieDeze tekst van Marcus over het lijden en de dood van Jezus staat in groot contrast met de tekst van het evangelie uit de palmliturgie.Extra
. Palmzondag
. Start van de Goede Week
. Lezingen tijdens de Goede Week