Loading...
 

Psalm 100

Psalm 1: Een feestelijk lied

De tekst

Dichter bij de tijd

(Bewerking: C. Leterme)

Een psalm bij het dankoffer.

Alle mensen op aarde, juich voor God!
Dien God in blijdschap,
kom tot Hem met een feestelijk lied.
Besef: de Heer is God.
Hij heeft ons gemaakt, wij zijn van Hem,
wij zijn zijn volk, dat Hij weidt als een herder zijn schapen.

Ga zijn poorten binnen met een danklied,
ga zijn voorhoven binnen om Hem te loven.
Dank Hem, zegen zijn naam!
God geeft in overvloed:
aan zijn goedheid komt geen einde,
zijn trouw gaat van generatie tot generatie.Stilstaan bij …

Schapen / herder
In de Bijbel roepen ‘schapen en hun herder’ het beeld op van het Verbond van God met zijn volk. Zoals een herder zorgt voor zijn kudde, zo zorgt God voor de mens.

Poorten / voorhoven
Deze ruimtes maakten deel uit van de tempel.

Trouw
Hiermee wordt bedoeld dat God trouw is aan wat Hij zegt, omdat Hij doet wat Hij zegt.

Bij de tekst

Soort psalm

Psalm 100 is een processiepsalm. Iedereen hoort erbij en moet God zonder ophouden bezingen omdat Hij in relatie leeft met al wat Hij geschapen heeft.