Loading...
 

Psalm 103

Psalm 103: God vergeeft alle tekorten 

De tekst

Dichter bij de tijd

(Bewerking: C. Leterme)

Een psalm van David.

Prijs God, mijn ziel,
prijs zijn heilige naam uit het diepste van je hart.
Prijs God, mijn ziel, vergeet niet één van zijn weldaden.
Hij vergeeft alle tekorten en geneest wie zwak is,
Hij laat je niet sterven,
Hij kroont je met trouw en liefde,
hij overlaadt je met geluk,
vernieuwt je jeugd als een adelaar.

God doet wat rechtvaardig is,
Hij verschaft recht aan wie verdrukt is.
Hij toonde aan Mozes zijn wegen,
aan het volk Israël zijn grootse daden.
God is ook liefdevol en genadig, geduldig en trouw.
Hij is niet eindeloos boos, Hij blijft niet eeuwig kwaad.
Hij straft ons niet naar onze zonden
en vergeldt ons niet naar onze schuld.

Zoals de hoge hemel de aarde overspant,
zo is zijn goedheid oor wie hem vrezen.
Zo ver als het oosten is van het westen,
zo ver werpt Hij onze zonden van zich af.
Zo liefdevol als een vader is voor zijn kinderen,
zo liefdevol is God voor wie hem vrezen.
Want Hij kent onze aard,
Hij vergeet niet dat wij stof zijn.

De dagen van de mens zijn als gras.
Hij bloeit als een bloem op het veld
die verdwijnt zodra de wind waait;
de plek waar ze stond, weet men niet meer.
Maar God is trouw aan wie hem respecteren,
van eeuwigheid tot eeuwigheid.
Hij doet recht aan de kinderen en kleinkinderen
van wie zich houdt aan zijn verbond en naar zijn geboden leeft.

De troon van God staat vast in de hemel,
als koning heerst hij over alles.
Prijs God, jullie die zijn engelen zijn,
sterke helden die doen wat Hij zegt,
gehoorzaam aan het woord dat Hij spreekt.
Prijs God, hemelse machten, dienaren die doen wat Hij graag heeft.
Prijs God, al wat Hij geschapen heeft,
prijs Hem, overal in zijn rijk. Prijs God, mijn ziel.Stilstaan bij …

Mijn ziel
Hiermee wordt de hele mens bedoeld.

Bij de tekst

Inhoud

Psalm 103 gaat over vergeving van schulden en genezing van kwalen. God bevrijdt ons daarvan, omdat Hij ons niet behandelt zoals we verdienen. Zijn goedheid redt ons.Universalisme?

Doorgaans hebben de teksten in het Oude Testament vooral aandacht voor het verbond tussen God en het volk Israël.
Maar deze psalm ziet dat verbond veel ruimer: het geldt voor alle mensen. Want heeft God niet alle mensen geschapen? En houdt Hij niet van elk van hen als een vader?

Bijbel en kunst

Muzikale kunst

Johann GRAMANN

In 1525 schreef Johann Gramann in het Duits een parafrase van deze psalm: ‘Nun lob, mein Seel, den Herren'.
Klik hier om deze parafrase te beluisteren.

Suggestie

Grote kinderen

VERDIEPEN

Een bloem om te loven


Madelief

Lees psalm 103 opnieuw.
Schrijf in elk bloemblaadje iets waarvoor David God wil loven.
(vergeving, trouw, liefde, goedheid, rechtvaardig, geluk)


of:

Schrijf in elk bloemblaadje waarvoor jij God wilt danken.