Loading...
 

Psalm 145

Psalm 145: God is groot

De tekst

’Bijbel in gewone taal’

(Deze Bijbeltekst komt uit de Bijbel in Gewone Taal, © Nederlands Bijbelgenootschap 2014, p. 1043-1044)

Een danklied van David.
Ik wil u eer brengen, mijn God. Ik wil u danken, mijn koning,
nu en altijd.
Elke dag zal ik u danken, altijd zal ik voor u zingen.
Heer, u bent machtig.
Laat iedereen voor u zingen,
want uw macht is oneindig groot.
Laten mensen vertellen over uw daden
aan hun kinderen en kleinkinderen.
Laten ze steeds opnieuw spreken over
alles wat u hebt gedaan.
Laten ze u een machtige koning noemen,
laten ze uw grote daden bekendmaken.
Ook ik wil vertellen over uw wonderen,
ook ik wil spreken over uw macht.
Laat iedereen vertellen hoe goed u bent,
laat iedereen zingen over uw trouw:
‘De Heer is goed, hij vergeeft ons.
Geduldig en vol liefde is hij.
De Heer is goed voor iedereen,
vol liefde voor alles wat hij gemaakt heeft.’
Laat iedereen op aarde u eren. Laten al uw dienaren u danken.
Laat iedereen u een grote koning noemen,
en uw machtige daden bekendmaken.
Laat iedereen vertellen over uw wonderen,
over uw daden, machtige koning.
U bent koning voor altijd, uw koninkrijk blijft altijd bestaan.
U steunt mensen in nood, u geeft ze nieuwe kracht.
Alle mensen verlangen naar u,
u geeft hun het voedsel dat ze nodig hebben.
U geeft hun zelf te eten, allemaal krijgen ze meer dan genoeg.
De Heer is altijd rechtvaardig, alles wat hij doet, is goed.
De Heer is dichtbij voor mensen die hem roepen,
dichtbij voor mensen die op hem vertrouwen.
Aan mensen die hem eren, geeft de Heer wat ze nodig hebben.
Hij hoort hun gebed en hij helpt hen.
Hij beschermt mensen die hem liefhebben,
maar slechte mensen vernietigt hij.
Ik zal altijd zingen voor de heilige Heer.
Alles wat leeft, moet de Heer danken, nu en altijd!Dichter bij de tijd

(Bewerking: C. Leterme)

Een loflied van David.

Mijn God en koning, ik wil Je eren,
ik wil altijd goede dingen over Je zeggen.

Ik wil elke dag opnieuw je naam bezingen.
Je bent machtig, je grootheid is onvatbaar.

Elke keer opnieuw roemen mensen je schepping,
en hebben ze het over je machtige daden.

Ze spreken over je kracht,
en zeggen hoe groot je daden zijn.

Ze bejubelen je goedheid
en de juistheid van je handelen.

God is goed en barmhartig,
Hij is vol geduld en vergeving.

Hij geeft aan ieder wat die nodig heeft.
Hij is vol zorg voor iedereen.

God, alles wat Je geschapen hebt, eert Je.
Al wie Je trouw is, spreekt goed over Je.

Iedereen spreekt over je goddelijk rijk
en getuigt van wat Je kunt.

Zo leren de mensen je macht kennen,
de grootheid van je luister en koningschap.

Je blijft koning, door de eeuwen heen.
Je rijk blijft, elke generatie opnieuw.

Je ondersteunt wie dreigt te vallen,
en Je richt weer op wie krom gebogen is.

Iedereen kijkt uit naar Je
Je geeft voedsel, altijd opnieuw

Je opent je hand
en geeft alles wat leeft uit je overvloed.

God is juist in de wegen die Hij bewandelt,
goed in al wat Hij doet.

God is nabij voor wie Hem aanroept,
voor al wie Hem aanroept in vertrouwen.

God vervult al wie respect voor Hem heeft
Hij hoort hun bange klacht en bevrijdt hen.

God zorgt voor al wie Hem lief heeft,
maar vernietigt wie zich van Hem afkeert.

Ik blijft zingen voor God: dat alles wat leeft
goed spreekt over Hem. Eeuwig en altijd.Stilstaan bij …

Naam
Wie zijn / haar naam laat kennen, maakt dat anderen een zekere macht op hem / haar krijgen, want een naam maakt iemand aanspreekbaar.
Dat is ook zo voor God. Als Hij zijn naam openbaart, kan Hij aangesproken en aanroepen worden.

Bij de tekst

Alfabetische psalm

Psalm 145 is een alfabetische psalm: elke eerste versregel van die psalm begint met een andere letter van het Hebreeuwse alfabet. In het Nederlands zou deze psalm dan beginnen met een A, het volgende vers zou beginnen met een B, daarna met een C enz.
De volledigheid van het alfabet is een manier om duidelijk te maken dat het loven van God volledig en universeel moet zijn.Structuur

VerzenTussenzang Inhoud
1-2PreludiumIndividuele zegening (psalmist)
3-6I. Grootheid A Transcendentie Richting: mens naar God
7-9II. GoedheidB Immanentie
10InterludiumZegening door de gemeenschap
11-13III. KoningschapA' TranscendentieRichting: God naar mens
14-20IV. Betrokken zorgB' Immanentie
21PostludiumZegening door de hele mensheid


(Bron: B. Lemmelijn - Didachèdagen 2022)

Suggestie

Jongeren

VERDIEPEN

De grootheid van God

Lees de psalm en onderlijn alle eigenschappen die aan God toegeschreven worden.
Zoek daarna op welke manier deze eigenschappen te zien en te ervaren zijn.

Sta erbij stil dat een aantal van die eigenschappen vooral te herkennen zijn
. in handelingen van mensen.
. in de werking van de natuur.