Loading...
 

Psalm 146

Psalm 146: Vertrouw op God

De tekst

’Bijbel in gewone taal’

(Deze Bijbeltekst komt uit de Bijbel in Gewone Taal, © Nederlands Bijbelgenootschap 2014, p. 1044 - 1045)

Halleluja!
Ik juich voor de Heer
vanuit het diepst van mijn hart.
Ik zal de Heer danken, zolang ik leef.
Ik zal zingen voor mijn God, zolang ik besta.
Vertrouw niet op mensen met macht,
want mensen kunnen niemand redden.
Als ze sterven, worden ze weer stof,
dan kunnen ze helemaal niets meer.
Je kunt beter vertrouwen op de God van Jakob,
je kunt beter hulp zoeken bij de Heer.
Want hij heeft de hemel en de aarde gemaakt,
en ook de zee en alles wat daar leeft.
De Heer blijft altijd trouw.
Hij helpt mensen die onderdrukt worden.
Mensen die honger hebben, geeft hij te eten.
Gevangenen bevrijdt hij.
De Heer laat blinden weer zien.
Mensen die gevallen zijn, helpt hij overeind.
Hij beschermt vreemdelingen.
Hij helpt weduwen,
hij beschermt kinderen zonder vader.
De Heer heeft goede mensen lief,
maar slechte mensen laat hij in de steek.
De Heer is koning voor altijd,
de God van Sion regeert voor eeuwig.
Halleluja!Dichter bij de tijd

(Bewerking: C. Leterme)

Halleluja!
Ik loof God!
Ik wil Hem loven, mijn leven lang,
psalmen voor Hem zingen zolang ik leef.

Vertrouw niet op de groten der aarde,
of op een mensenkind dat je niet kan redden.
Als ze ophouden met ademen, worden ze weer aarde:
op die dag zijn al hun plannen voorbij.

Gelukkig wie geholpen wordt door de God van Jakob,
die zijn hoop stelt op God,
die hemel en aarde gemaakt heeft
en de zee en al wat daarin is.

Hij blijft altijd trouw, geeft recht aan wie verdrukt wordt,
brood aan wie honger heeft. Hij bevrijdt wie gevangen is,
Hij opent de ogen van wie blind is
en helpt mensen overeind die gevallen zijn.

God houdt van wie rechtvaardig is.
Hij beschermt vreemdelingen
en steunt weduwen en wezen.
Maar wie kwaad doet, laat Hij in de steek.

God is voor altijd koning.
De God van Sion,
is koning van elke generatie.
Halleluja!Stilstaan bij …

Halleluja
(= Hebreeuws: loof God)
Hallel = loven
Jah = afkorting van Jahwe, de naam van God in het Hebreeuws

Sion
Dit is de naam van één van de bergen waar Jeruzalem op gebouwd is.
Soms gebruikt de Bijbel deze naam in de plaats van de naam ‘Jeruzalem’.
Soms wordt ‘Sion’ ook gebruikt om over Israël te spreken.

Bij de tekst

Opbouw van de psalm

In het eerste deel van de psalm wordt God bezongen als de schepper.
In het tweede deel wordt Hij bezongen als een koning, die trouw is aan wie van Hem afhankelijk is.Psalm 146 over God

God krijgt in psalm 146 vier verschillende namen:
. God is 'hulp'
. God is 'de God van Jakob'
. God is Jahwe, de naam die Hij aan Mozes kenbaar maakte.
'Jahwe' spreken joden niet uit, uit eerbied voor God. Ze zeggen dan 'Adonaï' (= de Heer)
. God is de Maker van hemel en aarde.Jezus en psalm 145

Hij blijft altijd trouw, geeft recht aan wie verdrukt wordt,
brood aan wie honger heeft.
Hij bevrijdt wie gevangen is, opent de ogen van wie blind is,
Hij helpt mensen overeind die gevallen zijn.

God houdt van wie rechtvaardig is.
Hij beschermt vreemdelingen
en steunt weduwen en wezen.
Maar wie kwaad doet, laat Hij in de steek.


Deze verzen verwoorden wat God voor mensen betekent.
Het zijn ook de verzen die Jezus geInspireerd hebben in zijn gedrag en in zijn prediking over het Rijk van God. Hij is zo nauw verbonden met God, dat Hij doet wat God doet.Slot

Op het einde van het boek psalmen staan vijf psalmen die alle vijf beginnen en eindigen met de oproep: 'Hallejuja'.
Ze worden door joden en christenen gezongen in het morgengebed.

Bijbel en kunst

A. BRUCKNER

Psalm 146 (rond 1856)
Werk van de Oostenrijkse componist en organist Anton Bruckner (1824 – 1896).
Klik hier om dit werk te beluisteren.

Suggestie

Grote kinderen

BIDDEN

Een eigen psalm maken

(Inspiratiebron: Samenleesbijbel, NBG 2015)

Psalmen zijn gezongen gebeden: ze loven God, danken Hem, zeggen hoe ze verdrietig zijn of heel kwaad …

Schrijf je eigen psalm. Begin daarvoor met de volgende woorden:
‘Ik wil voor Je zingen, God,
Ik wil Je iets vertellen …