Loading...
 

Psalm 148

Psalm 148: Zing allemaal voor God

De tekst

’Bijbel in gewone taal’

(Deze Bijbeltekst komt uit de Bijbel in Gewone Taal, © Nederlands Bijbelgenootschap 2014, p. 1047-1048)

Halleluja!

Zing voor de Heer, bewoners van de hemel,
zing voor hem, hoog daarboven.
Al zijn engelen, zing voor hem,
zing, alles wat in de hemel leeft!

Zon en maan, zing voor hem.
Zing, alle heldere sterren.
Zing voor hem, hoge hemel,
en ook het water daarboven.

Zing allemaal voor de Heer,
want jullie bestaan omdat hij het wilde.
Hij gaf jullie een plek voor altijd.
Zijn besluiten veranderen niet.

Zing voor de Heer, bewoners van de aarde.
Zing, dieren in de diepe zee,
bliksem en hagel, sneeuw en wolken,
en winden, die doen wat hij zegt.

Zing voor hem, bergen en heuvels,
en alle bomen en planten.
Zing, wilde en tamme beesten,
alle kleine dieren, en alle vogels.

Zing voor hem, koningen en heersers,
en alle landen en volken op aarde.
Zing voor hem, mannen en vrouwen,
alle mensen, jong en oud.

Zing allemaal voor de Heer!
Want hij heeft alle macht
op aarde en in de hemel.

De Heer heeft Israël sterk gemaakt.
Iedereen kent het volk van de Heer,
het volk dat bij hem hoort.

Halleluja!Dichter bij de tijd

I
Loof de Heer, allemaal,
hemel en aarde,
zon en maan,
loof de Heer.

Loof de Heer, allemaal,
bossen en bomen,
velden en weiden,
loof de Heer.

Loof de Heer, allemaal,
dieren in het wild,
vissen en vogels,
loof de Heer.

Loof de Heer, allemaal,
vaders en moeders,
jongens en meisjes,
loof de Heer.
II
Engelen,
dank God vanuit de hemel
Zingt voor Hem!

En ook jullie, zon en maan!
Dank God!

Ook de aarde, dank God!
Bergen, heuvels en alle bomen,
dans voor Hem

Wilde dieren en vogels die vliegen,
spring en dans voor God!

Alle mensen van de wereld,
van baby tot grootouder,
van koning tot bedelaar, dank God!

Dank God,
zing voor Hem,
want Hij is super
en houdt van ons allemaalStilstaan bij…

Halleluja
Het Hebreeuwse woord ‘halleluja’ bestaat uit twee delen: ‘hallelu’ en ‘ja’. ‘Hallelu’ betekent: je moet eren, of: je moet zingen. ‘Ja’ is een verkorting van Jahwe, de Hebreeuwse naam voor God.

Water daarboven
In het wereldbeeld van de mensen die deze psalm schreven, bevond zich boven het hemelgewelf een oceaan die voor de regen op aarde zorgde.

Oud Werelbeeld

Bron: volkssterrenwachtorion.nl


Bij de tekst

Een vrolijke psalm

Psalm 148 wordt een ‘hallel-psalm’ genoemd. In ‘hallel’ herken je het begin van het woord ‘halleluja’. Zo’n psalm werd gezongen bij belangrijke joodse feesten.

In de Bijbel staan alle psalmen die met ‘halleluja’ beginnen en eindigen bijeen. Het gaat om de psalmen 113-118, psalmen 135-136 en psalmen 145-150.

In psalm 148 wordt alles en iedereen opgeroepen om te zingen, omdat God alles gewild en gemaakt heeft. Zo wordt er recht gedaan aan de macht en heerlijkheid van God.

Bijbel en kunst

Fresco (14e eeuw)


5 Fresco Kerk Aartsengel Michael Lesnovo

(Kerk van de aartsengel Michaël, Lesnovo)


Suggesties

Kleine kinderen

BELEVEN

Uitbeelden

(Bron: Bijbel Basics)

De kinderen zitten in een kring.

Elk kind in de groep wordt een persoon, een dier, een planeet, een natuurverschijnsel, … uit de psalm: de zon, de maan, de sterren, de zee, vissen, vogels, sneeuw, hagel, de leeuw …
Bereid met de kinderen voor hoe ze dit kunnen uitbeelden.
Bijvoorbeeld:
. engelen (armen bewegen als vleugels)
. een olifant (neus dichtknijpen met je rechterhand, je linkerarm over je rechterarm hangen en deze heen en weer bewegen als een slurf)

Lees of zing psalm voor. Als een kind de persoon, het dier, de planeet, of het natuurverschijnsel hoort dat hij of zij is, gaat het rechtop staan en het uitbeelden. Daarna gaat het kind weer zitten.
TIP
In een grote groep kunnen meer kinderen dezelfde persoon, dier, planeet of natuurverschijnsel zijn.
In een kleine groep kunnen ze twee dingen tegelijk zijn. Ze moeten dan wel extra goed opletten!

DOEN

Muziekinstrumenten

(Bron: Bijbel Basics)

Maak muziekinstrumenten zoals:

een tamboerijn Vul twee papieren bordjes met rijst of bonen en niet ze aan elkaar.
een schudkoker Vul een wc-rol of een keukenrol. Plak die dicht en versier ze.
een trommelMaak die van een blik of van een doos en houten stokjes.


Klik hier voor extra inspiratie.


Of zoek allerlei echte muziekinstrumenten bijeen zoals trommels, fluiten, tamboerijnen, xylofoons …
Deel de muziekinstrumenten uit. Zing de psalm, terwijl de kinderen muziek maken.

Bedenk varianten. Bijvoorbeeld:
. laat een woord weg (de kinderen zingen dat woord niet)
. maak gebaren bij bepaalde woorden
. klap, dans, zwaai, stamp
. de jongens en de meisjes zingen om de beurt een regel,
. vervang een woord door een ander woord. Bijvoorbeeld ‘hoera’ in plaats van ‘zing’,
. zing de regels om de beurt hard en zacht.

Grote kinderen

DOEN

Tekendictee

Lees eerst de psalm voor. Nodig dan de kinderen om op een tekenblad alle bewoners van hemel en aarde te tekenen.

Loof Allen God

Het kan interessant zijn de kinderen eerst deze tekening te laten zien, zodat ze een idee hebben van de spreiding van de verschillende ‘schepselen’.

Doe dan de tekening weg en nodig de kinderen uit om eerst de bewoners van de hemel te tekenen: de engelen, zon en maan, sterren, regen. En ook bliksem en hagel, sneeuw en wolken,
Daarna tekenen ze de aarde: zee, bergen en heuvels, bomen en planten. En ook de bewoners van de aarde: vissen in de zee, wilde en tamme beesten, kleine dieren, en alle vogels, koningen, mannen en vrouwen, jong en oud.

In de resterende tijd voegen de kinderen figuren toe en kleuren ze hun tekening in.