Loading...
 

Psalm 15

Psalm 15: Wie mag er bij U komen?

De tekst

’Bijbel in gewone taal’

(Deze Bijbeltekst komt uit de Bijbel in Gewone Taal, © Nederlands Bijbelgenootschap 2014, p. 846)

Een lied van David.

Heer, wie mag er altijd in uw huis komen?
Wie mag er bij u wonen op uw heilige berg?

Mensen die eerlijk leven,
mensen die doen wat goed is
en zeggen wat waar is.
Ze spreken geen kwaad over anderen.
Ze behandelen iedereen goed,
en ze beledigen niemand.

Ze gaan niet om met slechte mensen,
maar ze houden van mensen die trouw zijn aan de Heer.
Ze doen wat ze beloofd hebben,
zelfs als dat in hun eigen nadeel is.
Als ze iemand geld lenen,
vragen ze geen rente.
En ze nemen geen geld aan
om te liegen over iemand die onschuldig is.

Met mensen die zo leven,
zal het altijd goed gaan.Dichter bij de tijd

(Bewerking: C. Leterme)

Een psalm van David.

God,
wie mag er komen in je tent?
Wie mag er wonen op je heilige berg?

Hij die oprecht is en leeft zoals God dat wilt,
die de waarheid spreekt.

Hij die geen kwaad vertelt van anderen,
zijn medemens niet benadeelt en niet beledigt.

Hij die niet omziet naar slechte mensen,
maar respect heeft voor wie God eert.

Hij die altijd zijn beloftes houdt,
ook al is dat in zijn nadeel.

Hij die geld leent zonder rente te vragen,
en zich niet laat omkopen.

Wie zo handelt,
zal niet wankelen in eeuwigheid.Stilstaan bij …

Lenen zonder rente
Het was voor Israëlieten verboden geld te lenen tegen intrest voor Israëlieten. Het mocht wel met intrest geleend worden aan mensen die geen Israëliet waren.

Bij de tekst

Voorbereiding

In deze psalm wordt een vraag gesteld die beantwoord wordt.

De vragensteller zou een pelgrim kunnen zijn voor de grote feesten.
Hij vraagt zich af:
. Wat verwacht God van iemand die in zijn nabijheid komt?
. Wat zijn de voorwaarden om tot bij God te komen?

Hij die antwoordt zou kunnen een priester zijn.
Hij zegt:
. Goed gedrag
. Goede woorden
. Goede relaties met de medemens
. Eerlijk gebruik van geldWie mag komen in je tent?

Als men weet dat cultische overtredingen en lichaamsgebreken iemand ongeschikt maken voor de tempeldienst, dan treft het dat deze psalm de volle nadruk legt op een manier van leven die moreel hoogstaand is en op de innerlijke reinheid van het hart.