Loading...
 

Psalm 27

Psalm 27: De Heer is mijn licht

De tekst

’Bijbel in gewone taal’

(Deze Bijbeltekst komt uit de Bijbel in Gewone Taal, © Nederlands Bijbelgenootschap 2014, p. 864-865)

Een lied van David.

De Heer helpt mij altijd,
hij is als een licht in het donker.
Ik ben voor niemand bang.
Bij de Heer ben ik veilig,
daarom heb ik geen angst.

Als vijanden mij aanvallen,
dan zullen ze struikelen.
Als ze mij willen doden,
dan vallen ze zelf dood neer.

Ik ben niet bang,
ook niet als een heel leger mij aanvalt.
Ik blijf op de Heer vertrouwen,
ook als de strijd begint.


Ik vraag aan de Heer maar één ding,
meer heb ik niet nodig.
Ik wil bij hem wonen,
elke dag, heel mijn leven.
Ik wil bij hem zijn in de tempel.
Dan zal ik zien hoe goed hij is.

Als er gevaar is,
verbergt hij mij in zijn tempel.
In zijn huis ben ik veilig.

Ik zie vijanden om mij heen,
maar ik weet dat ik sterker ben dan zij.
Vol vreugde zal ik de Heer danken.
Ik zal vrolijk voor hem zingen,
en offers brengen in de tempel.


Heer, ik roep naar u!
Luister naar mijn gebed.
Wees goed voor mij
en geef mij antwoord.

Ik weet dat ik u moet zoeken.
Dat doe ik, Heer,
want ik wil dicht bij u zijn.
Verberg u niet voor mij.
Wees niet boos,
stuur mij niet weg.

U hebt mij altijd geholpen,
jaag me nu niet weg.
Laat me niet alleen, God,
u bent mijn redder.
U blijft vol liefde voor mij zorgen,
ook als iedereen mij verlaat,
zelfs als mijn vader en moeder mij verlaten.


Zeg mij wat ik moet doen, Heer!
Wijs mij een veilige weg,
want mijn tegenstanders zijn dichtbij.
Houd ze bij mij vandaan.
Ze vertellen leugens over mij
en ze dreigen met geweld.
De Heer is goed voor mij,
zolang ik leef.
Dat weet ik zeker.

Iedereen moet op de Heer vertrouwen.
Wees daarom sterk en houd moed.
Vertrouw op de Heer!De Heer is mijn licht

(Erwin Roosen - naar psalm 27)

De Heer is mijn licht
en mijn vreugde.
Voor niets of niemand
moet ik nog bang zijn.

Wanneer ik eenzaam
of verdrietig ben,
kan ik bij Hem schuilen.
Hij laat mijn nooit alleen.

Zelfs als alles en iedereen
tegen mij lijkt te zijn,
dan nog mag ik
bij Hem thuiskomen.

Hij is mijn burcht!
Wie zou ik zijn zonder Hem?
Voor Hem wil ik juichen,
spelen en zingen.Dichter bij de tijd

(Bewerking: C. Leterme)

De Heer is mijn licht en mijn geluk: wie zou ik dan vrezen?
De Heer is mijn burcht, mijn veiligheid: voor wie zou ik dan bang zijn?

Mensen met kwade bedoelingen wilden me levend verslinden,
mijn vijanden vervolgden me, maar ze struikelden en vielen.

Al trok een leger tegen me op, mijn hart zou geen vrees kennen,
al voerde men oorlog tegen me, ik zou toch gerust zijn.

Ik vraag maar één ding aan God: altijd te mogen wonen in zijn huis,
om zijn luister te zien, om Hem te ontmoeten in zijn tempel.

Hij laat me schuilen onder zijn dak in dagen van onheil,
Hij bergt me in zijn veilige tent en tilt me hoog op een rots.

Daarom mag ik mijn hoofd fier heffen
boven de vijanden rondom mij.

Onder het geschal van bazuinen wil ik offers brengen in zijn tent.
Ik wil zingen en op de harp spelen voor God.

God, hoor mijn roepen, antwoord me.
God, ik wil je nabijheid zoeken. Keer Je niet af van me.

Je was altijd mijn hulp. Ga niet weg van me, God mijn bevrijder.
Al verlaten vader en moeder me, God neemt me aan als zijn kind.

Wijs me je weg, God,
leid me op een effen pad,

Bescherm me tegen mijn vijanden. Lever me niet uit aan wie me haat:
want valse getuigen staan tegen me op en bedreigen me met geweld.

Mag ik dan niet uitkijken naar de goedheid van God in dit leven?
Wacht op God en wees sterk, en vastberaden. Ja, wacht op God.

Bij de tekst

David

Deze psalm wordt toegeschreven aan David.Opbouw

Psalm 27 vertoont de kenmerken van een smeekpsalm en is tevens een lied van vertrouwen. Wat 'stijl' betreft, valt de psalm uiteen in twee delen:

DelenVerzenInhoud
I1-6De psalmist spreekt in de derde persoon over God en spreekt zijn vertrouwen in Hem uit.
II7-13De psalmist spreekt God rechtstreeks aan. (Gebruikelijk in klaagliederen of smeekpsalmen)
Slot14Herneming van het vertrouwensthema.


Suggestie

Jongeren

INLEVEN

Psalm 27

Materiaal
Voor elke jongere: een kopie van psalm 27.


Verloop
Van psalm 27 wordt gezegd dat die van David is.

Bezorg de jongeren een kopie van psalm 27 in de vertaling zoals die in de 'Studiebijbel' te vinden is. In die Bijbel vind je een erg toegankelijke vertaling in het Nederlands.


Mogelijke opdrachten:
Opdracht 1
Lees nauwkeurig deze psalm.
Onderlijn de woorden die je op een of andere manier treffen.
Schrijf nadien een gebed, waarin je deze woorden verwerkt.


Opdracht 2
Lees nauwkeurig deze psalm.
Schrijf deze psalm opnieuw, maar dan in je eigen woorden, in een taal die je vrienden verstaan.


Opdracht 3
Lees nauwkeurig deze psalm.
- Bij welke zinnen heb je bedenkingen?
- Welke zinnen vind je goed?
Vergelijk met wat de anderen vonden. Steek bij elkaar iets op over: het denken over God en het spreken tot God.

ZINGEN / BELUISTEREN

Taizé, Alleluia

(Alleluia met verzen uit psalm 27)
Klik hier om te beluisteren of mee te zingen.