Loading...
 

Psalm 98

Psalm 98: Zing allemaal voor God

De tekst

’Bijbel in gewone taal’

(Deze Bijbeltekst komt uit de Bijbel in Gewone Taal, © Nederlands Bijbelgenootschap 2014, p. 974)

Een lied.

Zing een nieuw lied voor de Heer,
want hij heeft wonderen gedaan.
Met zijn kracht en zijn macht
heeft hij vijanden overwonnen.

De Heer heeft zijn volk bevrijd.
Alle volken hebben het gezien:
De Heer is goed.
Hij houdt van Israël,
hij laat zijn volk niet in de steek.
Iedereen op aarde heeft het gezien:
onze God heeft zijn volk bevrijd!

Laat heel de aarde juichen voor de Heer.
Juich, en zing een lied voor hem.
Zing voor de Heer, speel op de harp,
speel op de harp en zing een lied.
Blaas op fluiten en trompetten.
Juich voor de Heer, onze koning!

Zee en alles wat daar leeft, laat je horen.
Juich, aarde met al je bewoners.
Rivieren, klap in je handen.
Bergen, doe mee en juich!

Juich voor de Heer, want hij komt,
hij komt als rechter van de aarde.
Hij zal eerlijk rechtspreken over alle volken,
zijn oordeel is rechtvaardig.Naar psalm 98

(E. ROOSEN)

Zing voor de Heer
een nieuw lied!
Juich Hem toe
en jubel het uit!

Blaas voor Hem
op de trompet
en speel voor Hem
op de gitaar.

Rivieren,
klap in jullie handen.
Bergen,
sluit jullie daar bij aan.

Want de Heer komt!
En aan iedereen
wil Hij zijn vrede
en zijn liefde geven!Dichter bij de tijd

Zing allemaal voor God
(Bewerking: C. Leterme)

Zing een nieuw lied voor God,
want Hij deed wondere dingen:
zijn heilige arm bracht overwinning.
Hij toonde zijn goedheid en zijn gerechtigheid
voor de ogen van alle mensen.
Hij vergat zijn liefde en trouw voor Israël niet.
Iedereen op aarde ziet zijn goedheid.

Alle mensen op aarde, juich voor God!
Begin te zingen, speel op instrumenten!
Zing voor God op de citer en bij tokkelmuziek!
Juich voor God met trompetten en bazuinen!

Zee en al wat erin leeft, laat je horen!
Aarde en wie daarop woont, juich!
Rivieren, klap in de handen!
Bergen, juich allemaal mee voor God,
want Hij komt als rechter van de aarde.
Hij spreekt eerlijk recht
voor alle mensen over de hele wereld.
Stilstaan bij ...

Gerechtigheid, goedheid en trouw
Drie woorden die God typeren en tegelijk een opdracht vormen voor al wie God een plaats geeft in zijn leven.

Bij de tekst

Historische achtergrond

Babel is gevallen en aan het volk Israël in ballingschap wordt bevrijding aangekondigd.Opbouw

DelenInhoud
1De psalmist is vol dankbaarheid om wat er gebeurd is: God trad bevrijdend op. Dit wordt concreet beleefd bij het einde van de ballingschap, de terugkeer naar het land van herkomst en de heropbouw van stad en land.
2Het nieuwe lied voor God eindigt met de kern van zijn ‘regeringsprogramma’: ‘Recht-vaardig zal Hij de wereld regeren, de volken besturen naar rede en recht’. Een programma waar de joodse gemeenschap van Jeruzalem en omstreken zich moet aan spiegelen.


Suggesties

Grote kinderen

ZINGEN / BELUISTEREN

Alles wat adem heeft

(Tekst & Muziek: Jan Visser - © 1991 Mirre Producties)

Tamboerijn en citer, bas en klarinet,
spelen voor de Koning een lied tot en met!
Iedereen mag meedoen, kinderen gaan voor,
en als je mee kunt zingen doe het samen,
doe het samen in het koor: (hoi!)

Refrein:
Alles wat adem heeft, alles wat adem heeft,
alles wat adem heeft, zing voor de Heer.

Klap eens in je handen, toeter met je mond,
draai op je voeten een cirkeltje rond.
Daar is de triangel, tingelingeling
en als je mee kunt dansen doe het samen,
doe het samen in de kring: (hoi!)

(refrein)
Alles wat adem heeft, alles wat adem heeft,
alles wat adem heeft, zing voor de Heer.

Saxofoon en trommel, piccolo en fluit,
maken voor de Koning een vrolijk geluid.
Iedereen mag meedoen, spelen voor de Heer,
en als het liedje uit is doe het samen,
doe het samen nog een keer: (hoi!)

(refrein)
Alles wat adem heeft, alles wat adem heeft,
alles wat adem heeft, zing voor de Heer.

Jongeren

ZINGEN / BELUISTEREN

Shout for joy

(Muziek: Dan Davison - 2007)

Shout for joy to the Lord
Shout for joy all the earth
O burst forth with joy
in jubilant song with music

Praise the Lord with the harp
Join with voices of singing
O shout to the Lord with the trompets
And the blast of the horn
Shout fot joy tot he Lord

Let the sea resound and all it contains
The people in all of the world
Let the rivers clap their hands
Let the mountains sing together with joy

Shout for joy tot he Lord
Shout for joy all the earth
Let there be sound
Let there be music
Praise the Lord with a joyful song
Zing met blijdschap voor de Heer
Zing met vreugde, de hele wereld
O barst van vreugde
met een jubelend lied vol muziek

Loof de Heer met de harp
Kom samen met hemelse stemmen
O zing voor de Heer met trompetten
en de galm van de hoorn
Zing met vreugde voor de Heer

Laat de zee weerklinken met al wat erin leeft
alle mensen op de aarde
Laat de rivieren klappen in de handen
Laat de bergen samen zingen met vreugde

Zing met blijdschap voor de Heer
Zing met vreugde, de hele wereld
Laat er klank zijn,
laat er muziek zijn.
Loof de Heer met een vreugdevol lied.