Loading...
 

Psalm 113

Psalm 113: Bezing God overal en altijd

De tekst

Dichter bij de tijd

(Bewerking: C. Leterme)

Halleluja!

Dienaren van God,
bezing de naam van God.
De naam van God zij geprezen
van nu tot in eeuwigheid.
Van waar de zon opkomt
tot waar zij ondergaat,
moet de naam van God geprezen worden.

Hoog boven alle volken staat God.
hemelhoog is zijn macht.
Wie is als onze God,
die daarboven in de hemel woont,
die wil zien naar de aarde beneden?
Wie is als Hij in de hemel en op aarde?

Hij richt de arme op uit het stof,
trekt hem omhoog uit het vuil,
zodat hij mag zitten met de machtigen,
mensen van aanzien uit zijn volk.
Die de onvruchtbare haar plaats geeft in het huis:
een lachende moeder van kinderen.

Halleluja!Stilstaan bij …

Naam
Met de ‘naam van God’ wordt zijn aanwezigheid bedoeld.

Ashoop / mesthoop
(= vuilnisbelt)
Plaats voor verschoppelingen (Job 2, 8)

Onvruchtbaar
Kinderloosheid werd gezien als een straf van God ( Samuel 1, 6; Lucas 1, 25)

Bij de tekst

Inhoud

Hoewel God boven zijn schepping staat, toch is Hij zich bewust van het menselijk lijden. Zijn liefde bevrijdt de mens die arm is en behoeftig, onderdrukt wordt en geen leven heeft. Wie onvruchtbaar is verschaft Hij vreugde.Hallelpsalm

Psalm 113 is de eerste van zes psalmen die Hallelspalmen genoemd worden (Psalm 113 - psalm 118). Ze werden gezongen tijdens de vijf grote joodse feesten (Pesach – joods paasfeest, Sjawoeot - joods pinksterfeest, Soekot – Loofhuttenfeest, Rosj Hasana - joods nieuwjaarsfeest, Yom Kippoer – feest van de verzoening) tijdens de plechtigheden in de tempel.

Nu worden ze op Pesach bij de Sedermaaltijd door Joden gebeden en gezongen. Christenen bidden ze bij het Laatste Avondmaal.