Loading...
 

Psalm 19

2 Zon

(Morguefile free stock photo license)


…page…

Psalm 19: De macht van God

De tekst

’Bijbel in gewone taal’

(Deze Bijbeltekst komt uit de Bijbel in Gewone Taal, © Nederlands Bijbelgenootschap 2014, p. 853-854)

Een lied van David. Voor de zangleider.

De hemel vertelt aan alle mensen
hoe machtig God is.
De hoge hemel laat aan iedereen zien
wat God gemaakt heeft:
de zon, de maan en de sterren.
De hemel vertelt het elke dag,
de hemel zegt het iedere nacht,
in een heel eigen taal.
Het is geen gewone taal,
geen taal met woorden.
Het is een taal zonder geluid.
Toch gaat het bericht de hele aarde over,
het gaat de hele wereld rond.
God gaf de zon een plaats aan de hemel.
Elke ochtend komt de zon stralend tevoorschijn.
Dan begint hij de weg die hij elke dag gaat.
Aan het ene eind van de hemel komt de zon op,
aan het andere eind gaat hij onder.
Zo geeft hij warmte aan de hele aarde.

De wet van de Heer is volmaakt,
zijn wet geeft mensen weer kracht.
De woorden van de Heer zijn betrouwbaar,
het zijn wijze lessen voor jonge mensen.
De opdrachten van de Heer zijn goed,
ze geven mensen vreugde.
De regels van de Heer zijn duidelijk,
ze geven mensen nieuwe kracht.
De woorden van de Heer zijn volmaakt,
en ze gelden voor altijd.
De wetten van de Heer zijn betrouwbaar,
ze zijn allemaal goed.
Ze zijn meer waard dan het zuiverste goud,
ze zijn beter dan de zoetste honing.

Heer, ik laat mij door uw wetten leiden,
en u beloont me daarvoor.
Vergeef me wat ik verkeerd doe,
ook de fouten die ik onbedoeld maak.
Bescherm mij tegen slechte gedachten.
Laat die geen macht over mij krijgen.
Dan zal ik zijn zoals u het wilt,
dan doe ik geen verkeerde dingen.
Heer, luister naar de woorden van dit lied.
Het is mijn geschenk aan u.
Bij u ben ik veilig,
u bent mijn redder.Dichter bij de tijd

(Bewerking: C. Leterme)

Voor de koorleider.
Een psalm van David.

De hemel vertelt aan iedereen hoe machtig God is,
en laat hen zien wat Hij gemaakt heeft.
De hemel vertelt het elke dag en elke nacht, in zijn eigen taal.

Wel niet in een taal met woorden,
een taal die oren kunnen horen.
Toch gaat dit bericht de hele wereld rond.

God gaf de zon een plaats aan de hemel.
Elke ochtend komt die stralend tevoorschijn, als een bruidegom.
Dan begint ze de weg van elke dag.
Aan het ene eind van de hemel komt de zon op,
aan het andere eind gaat ze onder.
Niets is verborgen voor het zonlicht.De wet van God is volmaakt.
Ze zorgt ervoor dat mensen niet verkeerd lopen.
De woorden van God zijn betrouwbaar,
en geven wijsheid aan jonge mensen.

De opdrachten van God zijn goed,
ze geven mensen vreugde.
De regels van God zijn helder,
ze geven mensen licht.

De woorden van God zijn volmaakt en gelden voor altijd.
De wetten van God zijn waar en rechtvaardig.
Ze zijn meer waard dan het zuiverste goud,
en beter dan de zoetste honing.Ook je dienaar laat zich door die wetten leiden,
en wordt daar rijk voor beloond.

Vergeef me wat ik verkeerd doe,
ook de fouten die ik onbedoeld maak.
Bescherm me tegen slechte gedachten.
Laat die nooit macht over me krijgen.
Dan zal ik zijn zoals Jij het wil en doe ik niets verkeerd.

God, ik hoop dat mijn woorden Je een plezier doen,
en dat Je bekoord wordt door wat mijn hart bedenkt.
Je bent mijn rots, God, Je bent mijn redder.Stilstaan bij …

Honing
In de Bijbel wordt ‘honing’ vaak gebruikt als beeld om te zeggen dat iets mooi en / of goed is.

Bij de tekst

Opbouw

DelenVerzenInhoud
1 1-7De hele schepping zegt hoe machtig God is in een taal zonder woorden.
2 8-11De wetten van God zijn erg belangrijk. Ze geven de mensen kracht.
3 12-15De psalmist wil zich laten leiden door de wetten van God.


Psalm 19 denkt verder over het Woord van God:
. het is in de schepping
. het is in de Tora, de wet
. het is in het hart van wie bidtContext

Zowel psalm 18 als psalm 19 gaan over de wetten van God.
Het begin van psalm 18 lijkt opvallend veel op het einde van Psalm 19:
God is de Heer, die mensen beschermt en redt.