Loading...
 

Psalm 19

2 Zon

(Morguefile free stock photo license)


…page…

Psalm 19: De macht van God

De tekst

Dichter bij de tijd

(Bewerking: C. Leterme)

Voor de koorleider.
Een psalm van David.

De hemel vertelt aan alle mensen hoe machtig God is,
en laat aan iedereen zien wat Hij gemaakt heeft.
De hemel vertelt het elke dag en elke nacht,
in een heel eigen taal.

Niet in een taal met woorden,
een taal die oren kunnen horen.
Toch gaat dit bericht over de hele aarde.

God gaf de zon een plaats aan de hemel.
Elke ochtend komt die stralend tevoorschijn,
als een bruidegom.
Dan begint de zon de weg van elke dag.
Aan het ene eind van de hemel komt die op,
aan het andere eind gaat die onder.
Niets is verborgen voor het zonlicht.De wet van God is volmaakt,
En zorgt ervoor dat mensen niet verkeerd lopen.
De woorden van God zijn betrouwbaar,
en geven wijsheid aan jonge mensen.

De opdrachten van God zijn goed,
ze geven mensen vreugde.
De regels van God zijn helder,
ze geven mensen licht.

De woorden van God zijn volmaakt, en gelden voor altijd.
De wetten van God zijn waar en rechtvaardig.
Ze zijn meer waard dan het zuiverste goud,
en beter dan de zoetste honing.Ook jouw dienaar laat zich door die wetten leiden,
en wordt daar rijkelijk voor beloond.

Vergeef me wat ik verkeerd doe,
ook de fouten die ik onbedoeld maak.
Bescherm mij tegen slechte gedachten.
Laat die nooit macht over mij krijgen.
Dan zal ik zijn zoals Jij het wilt,
en doe ik geen verkeerde dingen.

God, ik hoop
dat de woorden van mijn mond
Jou een plezier doen,
en Je bekoord wordt
door wat mijn hart bedenkt.
Jij bent mijn rots, God.
Jij bent mijn redder.Stilstaan bij …

Honing
In de Bijbel wordt het woord ‘honing’ vaak gebruikt als beeld om te zeggen dat iets mooi en / of goed is.

Bij de tekst

Drie delen

. Deel 1 (1-7)
De hele schepping laat zien hoe machtig God is. Ze doet dat in een taal zonder woorden

. Deel 2 (8-11)
In dit deel staan de weten van God centraal. Die geven de mensen kracht.

. Deel 3 (12-15)
De psalmist wil zich laten leiden door de wetten van God.Context

Zowel psalm 18 als psalm 19 gaan over de wetten van God.
Het begin van psalm 18 lijkt opvallend veel op het einde van Psalm 19:
God is de Heer, die mensen beschermt en redt.Soorten psalmen

Lofpsalmen
psalmen waarin men God dankt en looft (bv. psalm 150)

Klaagpsalmen
psalmen waarin men bij God klaagt (bv. psalm 13)

Wijsheidspsalmen
psalmen die mensen leren hoe ze moeten leven (Bijvoorbeeld: psalmen 1, 19, 119 en 133). Zo’n psalm roept wil doen nadenken over de bedoeling van het leven.