Loading...
 

Psalm 31

2 Foto

(Morguefile free stock photo license)


…page…

Psalm 31: Schuilen bij God

De tekst

’Bijbel in gewone taal’

(Deze Bijbeltekst komt uit de Bijbel in Gewone Taal, © Nederlands Bijbelgenootschap 2014, p. 869-871)

Een lied van David. Voor de zangleider.

Heer, bij u zoek ik bescherming.
Laat mij niet alleen!
Wees goed voor mij en red mij.
Luister naar mij,
kom snel en help mij!
Laat me veilig zijn bij u,
bescherm me en bevrijd me.

U bent sterk en machtig,
u beschermt mensen tegen gevaar.
Ga met mij mee en leid mij.
Mijn vijanden jagen op mij,
maar bij u ben ik veilig.
Red mij!

Heer, u beslist over mijn leven.
U bent een trouwe God,
u zult me redden.
Ik vertrouw alleen op u, Heer.
Ik wil niet omgaan met mensen die afgoden dienen.

Ik zal blij zijn en juichen,
want u bent goed.
U ziet mijn ellende,
u weet hoe moeilijk ik het heb.
U laat mijn vijanden niet overwinnen,
u zult mij bevrijden.


Help mij, Heer,
want het gaat slecht met mij.
Mijn ogen zijn rood van het huilen.
Doodmoe ben ik,
mijn hele lichaam doet pijn.

Mijn leven is vol zorgen,
elke dag heb ik verdriet.
Ik heb geen kracht meer,
en ik voel me ellendig.

Mijn vijanden lachen me uit,
en mijn buren lachen het hardst.
Vrienden die me tegenkomen,
schrikken van mij, en ze lopen weg.

Iedereen vergeet mij.
Het lijkt alsof ik al dood ben,
alsof niemand me nodig heeft.
Ik hoor de mensen over me praten.
Overal is er gevaar,
iedereen is tegen mij.
Ze maken plannen om me te doden.


Maar ik vertrouw op u, Heer.
U bent mijn God,
u beslist over mijn leven.
Red mij van mijn vijanden,
red mij van de mannen die op me jagen.
Wees bij mij en bescherm mij.
Laat mij uw liefde zien en red mij.

Heer, ik roep naar u,
luister naar mij!
Laat het slecht aflopen met slechte mensen.
Laat ze sterven, laat ze voor altijd zwijgen.
Laat ze zwijgen, want het zijn leugenaars.
Ze spreken kwaad over goede mensen,
ze hebben geen respect voor hen.
Maar zichzelf vinden ze geweldig.

Mensen die u willen dienen,
mensen die bij u bescherming zoeken,
die maakt u gelukkig.
De hele wereld zal het zien!
U zult dicht bij hen zijn
en hen beschermen tegen slechte mensen.
U laat hen veilig wonen in uw tempel,
ver weg van ruzies en leugens.


Ik wil de Heer danken,
want hij is goed voor mij.
Hij heeft mij geholpen toen ik aangevallen werd.
Ik was bang, en ik dacht:
De Heer is mij vergeten.
Maar hij heeft mijn gebed gehoord,
hij heeft gehoord hoe ik om hulp riep.

Heb de Heer lief,
jullie die hem trouw zijn.
De Heer zal jullie beschermen!
Maar mensen die zichzelf geweldig vinden,
die straft hij streng.

Jullie die vertrouwen op de Heer,
wees sterk en moedig!Dichter bij de tijd

(Bewerking: C. Leterme)

Voor de koorleider. Een psalm van David.

God, bij Jou kom ik schuilen,
Laat me nooit meer alleen,
bevrijd me door je gerechtigheid.
Luister naar me, kom me snel te hulp.
Wees mijn onneembare rots,
de burcht die mij beschermt.

Jij bent mijn vesting, mijn rots.
Trouw aan je naam, mag Je me leiden,
Bevrijd me uit het net
dat men heimelijk heeft uitgezet.
Jij bent mijn sterkte.

In jouw hand leg ik mijn geest,
Jij, God, die mijn verlosser wil zijn,
Jij, een trouwe God.
Ik verafschuw iedereen die schijngoden dient
en stel mijn vertrouwen in God.

Ik zal blij zijn en juichen,
als Je goed voor me bent, mijn ellende ziet
en de nood van mijn ziel.
Je geeft me niet in de macht van de vijand,
mijn voeten geef Je de ruimte.

Help me, God, want ik zit in nood.
Mijn ogen zijn gezwollen van verdriet,
mijn ziel en mijn lichaam kwijnen weg.
Heel mijn leven is kommer en kwel.
Mijn jaren vergaan in zuchten.
Mijn kracht begeeft het van ellende,
moe ben ik - tot op het bot.

Mijn vijanden lachen me uit,
mijn buren wijzen me na,
mijn vrienden schrikken van me.
Wie me ziet op straat loopt weg.

Ik ben vergeten, weg uit het hart – alsof ik dood was –
als een kruik die in scherven ligt.
Ik hoor het geroddel van de mensen:
van alle kanten dreigt gevaar,
want ze spannen samen tegen me:
ze smeden plannen om me uit de weg te ruimen.

Maar God, op Jou blijf ik vertrouwen,
ik blijf zeggen: Jij bent mijn God.
In jouw hand liggen mijn lot en mijn leven,
zorg er voor dat ik gered wordt
uit de greep van vijand en vervolger.
Laat je gelaat licht geven op jouw dienaar,
verlos me, want Jij bent goed.

God, Jou roep ik - maak me niet te schande,
neen, beschaam uw haters,
breng ze tot zwijgen in het dodenrijk.
Laat de taal van die leugenaars zwijgen,
die vol hoogmoed en verachting
rechtvaardige mensen beschuldigen.

Hoe talrijk zijn je weldaden, God,
die Jij heb weggelegd
voor wie respect hebben voor Jou,
voor wie bij Je schuilen,
iedereen kan het zien.

Je verbergt hen stil in je nabijheid
tegen het samenscholen van de mensen,
Je tent maak Je tot een veilig dak
tegen de laster van hun tongen.

Gezegend is God,
die wonderen van goedheid voor me deed.
Ik ben veilig als in een vesting.
Zelf dacht ik in mijn angst:
'Ik ben verbannen uit je ogen',
maar Je hebt mijn smeken gehoord
toen ik Je om hulp riep.

Hou van God, jullie die Hem toebehoren,
God zorgt voor wie Hem trouw zijn,
maar rekent af met wie hoogmoedig is

Weest sterk en moedig,
jullie allen die jullie hoop vestigen op God.Stilstaan bij …

Naam
Een naam valt praktisch samen met de persoon die die naam draagt. Wie zijn naam zegt aan iemand, geeft anderen een zekere macht over hem.
Als God zijn naam laat kennen, maakt Hij zich aanspreekbaar en aanroepbaar.

Trouwe God
Hiermee wordt verwezen naar God die doet wat Hij zegt, die zijn woorden getrouw is en realiseert.

Ruimte geven aan voeten
Beeld voor bevrijding, voluit leven.

Het licht van jouw gelaat
‘Licht’ betekent hier: gunst, goedheid, genade.

Rechtvaardig
Dit is iemand die én God én de medemens recht doet.

Respect hebben
In de tekst staat: ‘vrezen’, waarmee men een houding bedoelt van eerbied en ontzag en niet van schrik hebben en beven.

Bij de tekst

Indeling

Psalm 31 ontwikkelt vier gedachten:
. de verzekering van de trouw van God (1-9)
. bij lijden en vervolging (10-14)
. gebed om uitkomst (15-19)
. danklied om de redding door God (20-23)Goede Vrijdag

De woorden die Jezus volgens Lucas 23, 46 aan het kruis sprak toen Hij stierf, komen uit psalm 31: ‘In uw hand beveel in mijn geest’ (v. 6)Spreken met beelden

De psalmist beschrijft zichzelf als een dode (v. 13). Dat is een manier van spreken om duidelijk te maken hoe ernstig de situatie is waarin hij zich bevindt: het hebben van een ernstige ziekte, vervolgd zijn of onderdrukt, of …

Psalm 31 en kunst

LILIMORENO

’Mijn voeten geef je de ruimte – de kracht van verandering’

Misereor Hongerdoek 2021

(Bron: fair-handel.net)

Kunstenaar
Lilian Moreno Sanchez studeerde beeldende kunst aan de Universiteit van Chili in Santiago de Chile en aan de Academie voor Schone Kunsten in München. Sinds het midden van de jaren negentig woont en werkt ze in Zuid-Duitsland. Haar kunst gaat over lijden en het overwinnen ervan door solidariteit.
Titel
Het eerste deel van de titel van dit hongerdoek is vers 9 uit psalm 135:
Je geeft me niet in de macht van de vijand,
mijn voeten geef Je de ruimte.
Materiaal
Het werk is een drieluik dat bestaat uit lakens die gespannen zijn op drie brancards.
De materialen die gebruikt werden bij het creëren van het werk zijn: houtskool, stof en aarde. De vlekken op het doek werden gemaakt op de plaats waar protesten in Chili plaatsvonden.
Voorstelling
Basis voor het werk was de Röntgenfoto van gebroken en verwrongen botten en gewrichten van een voet, een hiel en een onderbeen van iemand die gewond raakte tijdens demonstraties tegen sociale ongelijkheid in Santiago de Chile (oktober 2019).

De zwarte lijnen verwijzen naar de lijden van Christus en dat van mensen. Het goud en de bloemen staan voor het kostbare leven, voor hoop en liefde, voor schoonheid, tederheid en kracht.