Loading...
 

VREDE OP AARDE

Suggesties

Grote kinderen

VERDIEPEN

Vrede op aarde

Teken een kerstboom met daarin de volgende woordslang als een slinger in de boom:
OSVREDESTEROPSCHAAPAARDEENGELAANJOZEFALLEMARIAMENSENJEZUSVANKONINGGOEDEHERDERWILEZEL

Vraag aan de kinderen om in die woordslang alle woorden te doorstrepen die verwijzen naar het kerstverhaal.
Zo vinden ze de zin: 'Vrede op aarde aan alle mensen van goede wil.'
Ga dieper in op deze zin:
- Wie heeft die zin voor het eerst uitgesproken?
- Wat wordt met 'vrede' bedoeld?
- Hoe kunnen mensen ervoor zorgen dat er vrede is?

VERTELLEN

De kleine vrede in de grote oorlog

(C. LETERME, Een parel voor elke dag, Averbode, 2007, p. 363)

24 december 1914.
Het front strekte zich uit van Vlaanderen tot aan de Zwitserse grens.
Een lange linie van sombere loopgraven.
Aan de ene kant lagen de Duitse soldaten,
aan de andere kant de Britse.
Soms was er maar 100 meter tussen hen.

Aan de Duitse kant begon een soldaat te zingen.
Stille nacht
Anderen namen het lied over.
Al snel klonk vanuit de loopgraaf een prachtig gezang.
Aan de Britse zijde neuriede men mee.
Na het lied applaudisseerden de Britten.
‘More, more!’ riepen ze.
De Duitsers zongen een ander lied.
Toen begonnen de Britten te zingen.
Aan de Duitse zijde stak een soldaat een bord omhoog.
‘You no shoot, we no shoot’ stond erop.
De soldaten vergaten dat het oorlog was.
Ze klauterden uit de loopgraven.
En in het niemandsland tussen de beide linies,
omhelsden Britse en Duitse soldaten elkaar.
Ze deelden Duitse bratwurst en Engelse Christmaspudding.
Iedereen zong en dronk.
Met Kerstmis begroeven ze samen alle doden
die in het niemandsland tussen de loopgraven lagen.
Niemand schoot. Iedereen was veilig.
Even leek de oorlog niet meer te bestaan.

Maar na Kerstmis ging alles weer zijn gewone gang.
De soldaten, die de dag ervoor nog broederlijk met elkaar zongen en aten,
kregen van hun generaals het bevel om elkaar te beschieten.
Anders werden ze zelf neergeschoten.
Maar zij die het overleefden, hebben deze kerst nooit vergeten.
Overweging bij het verhaal
C. LETERME in Kerk en leven, Federatie Rotselaar, 23 december 2015, p. 1

Binnenkort Kerstmis!
Dit feest dat de geboorte van Jezus viert,
wordt ook gevierd als de dag van de vrede.
De aanleiding hiervoor ligt in het lied dat de engelen zongen:
‘Vrede op aarde aan alle mensen, die God liefheeft.’

Vrede is een groot goed.
De vele vluchtelingen die hun vertrouwde omgeving achterlieten
weten ervan mee te spreken: alles hebben ze ervoor over!

In de Middeleeuwen had de Kerk een middel
om die vrede wat sneller te realiseren.
‘Op belangrijke feestdagen’, zei de Kerk,
‘mag je geen oorlog voeren’.
Maar het aantal feesten waarop men niet mocht vechten
werd stilaan zo talrijk,
dat het haast niet meer de moeite loonde om een oorlog op te starten.

Soldaten in de eerste wereldoorlog hadden het hart op de juiste plaats.
Engelsen, Duitsers waren het gewoon Kerstmis te vieren.
Christmascakes en carols voor de Engelsen
Stille Nacht, O Tannenbaum en Bratwurst voor de Duitsers.
De heimwee naar de vredevolle uren rond een kerststal
dreef hen uit de loopgraven.
‘Alle Menschen werden Brüder’, waren geen loze woorden.
Dat mensen in elkaars gezelschap geluk vinden,
is de droom die terug te vinden is in wat Jezus gezegd heeft,
en te zien in wat Hij gedaan heeft om dat mogelijk te maken.

Natuurlijk: niet alle soldaten vielen elkaar in de armen
en het duurde ook maar een korte tijd
en daarna ging de oorlog in alle hevigheid voort …
Maar op dat ene moment
had al wie het meemaakte
even een inkijk in wat Gods droom voor de wereld was.

Mocht Kerstmis een dag worden
waarin heel veel mensen die vrede mogen ervaren
al is het maar even.
Extra
Deze gebeurtenis werd verfilmd. Klik hier om die te bekijken.Het verschil

(C. LETERME, Een parel voor elke dag, Averbode, 2007)

‘Zeg mij eens
hoeveel een sneeuwvlokje weegt?’
vroeg het koolmeesje aan de duif.
‘Minder dan niets,’
antwoordde de duif.
Toen vertelde het koolmeesje
het volgende:

‘Ik zat op de tak van een spar,
toen het begon te sneeuwen.
Het sneeuwde heel zachtjes
als in een droom.
Omdat ik niets beters te doen had,
begon ik de vlokken te tellen
die op de tak vielen
waar ik op zat.
Er vielen er precies: 3 751 952
Maar toen het 3 751 952e vlokje
op de tak viel,
brak die tak af.’

De duif dacht na
over wat het koolmeesje zei:
‘Misschien ontbreekt er maar één persoon
om vrede in de wereld te hebben.’

DOEN

Kerstmobile

Zorg voor: dun karton, lijm, scherpe schaar, groene verf of stift (voor het olijftakje), nylondraad of draden in allerlei kleuren, breinaalden, ijzerdraad, kapstok, een tak of lange saté-pennen

Kopieer de 'vredesduif' een zestal keren over op één blad.
De kinderen kleuren de takjes groen en kleven de duiven nadien op dun karton. Daarna knippen ze de duifjes uit. Bovenaan prikken ze een gaatje, waar ze een dunne nylondraad door halen. Die draad bevestigen ze met het andere uiteinde aan een breinaald, een saténaald, of ...

Klik hier voor enkele ideeën.

EXTRA

Klik hier voor nog meer suggesties bij vrede.