Loading...
 

WERKEN MET FOTOTAAL

Doelen 

Verduidelijken, verruimen, visueel ondersteunen ...
Vooral documentaire foto's komen in aanmerking om dit doel te realiseren.
Om de kinderen wat visuele kennis bij te brengen toon je een foto van het onderwerp.
B.v. Illustraties van het H. Land; foto’s van een doopplechtigheid, van biddende mensen.
Een actuele foto kan ook een personage, een voorwerp of een plaats uit het verleden oproepen:
bijvoorbeeld: een melaatse van nu, vissers van nu, een put, woestijn, een huis, een dorp ...
Scheppen van een sfeer
Foto's zijn in staat om zonder woorden een sfeer te scheppen rond een onderwerp
B.v. een foto over geld en daarbij een reeks foto's over mensen die geld uitgeven en mensen die werken om geld te verdienen.
Ontplooien van symboolgevoeligheid
Mensen behelpen zich met beelden om het mysterie, dat ze achter dingen en mensen vermoeden en waarin ze geloven, tot uitdrukking te brengen. Daarom is het belangrijk oog te hebben voor de boodschap achter het beeld, want beelden kunnen meer oproepen dat wat ze voorstellen.

B.v.: Tak zonder bladeren
. op het eerste zicht: dorre tak
. boodschap achter het beeld: dood

Het spreek vanzelf dat niet elke foto zich daartoe leent. Werk daarom bij voorkeur met beelden die niet eenduidig zijn en drager van verschillende betekenissen. Zo sluit je beter aan op de realiteit, die meestal ook niet in een paar heldere woorden te vatten is. Soms kun je dit opvangen door gedeeltes van een foto af te dekken, zodat enkel een bepaald detail naar voren komt.

Mogelijkheden

Exploreren van één foto

Vragen over wat op de foto afgebeeld staat.

Vragen naar meer informatie
(B.v. Waarom? Hoe?)
. Wat zie je allemaal op de foto?
. Zie je relaties en verbindingen tussen de diverse onderdelen of personages?
. Wat is er reeds gebeurd volgens jou en wat staat er aan te komen?


Vragen die een inleefproces beogen
(B.v. zou ze niet liever? Zou ik...?)
. leef je in in de bedoeling van de fotograaf: Wat wilde hij met dit beeld duidelijk maken?
. leef je in in de afgebeelde personages.


Een voorbeeld
Kinderarbeid
Hoe oud zou deze jongen zijn?
Waarom gaat hij niet naar school?
Zo deze jongen niet liever spelen?
Moet hij de hele dag dit werk doen?
Zou hij daar veel mee verdienen?
Zou hij ook wel eens een beetje blij zijn?
Zou hij niet moe zijn?
Zou hij het niet vervelend vinden om zo dag in dag uit te werken?
Wie zou dit hout willen kopen?
Zou ik deze jongen willen zijn?Opdrachten bij een foto

Kies één foto en schrijf er een kort verhaal over
Maak spreekballonnen bij de personen (dieren? voorwerpen?) op de foto
- Waar zou je jezelf plaatsen op deze foto?
- Wat kun je aan de hand van deze foto over jezelf vertellen?
- Zoek een sprekende titel voor deze foto.
- Schrijf een krachtige korte uitspraak bij de foto.
- Welk Bijbelverhaal roept deze foto bij je op? Of: Welke zin uit de Bijbel past hierbij?Werken met verschillende foto's

De kinderen kiezen uit een reeks foto’s die mensen voorstellen een foto die hen aanspreekt. Ze beelden deze foto uit, zodat ze zich kunnen inleven in de situatie van de gefotografeerde persoon. Daarna spelen ze een fragment uit het leven van die gefotografeerde persoon.
B.v. een bedelaar aan een straathoek.
Een stap verder kan zijn: de verschillende uitgebeelde personages zoeken contact met elkaar.
Aandacht hierbij: welke personages vinden elkaar en waarom. Praat dit nadien uit in een evaluatie.


De kinderen vormen groepjes rond elk van de hoofdrolspelers uit een Bijbelverhaal. Uit een reeks foto's kiest elk kind er 2 of 3 foto's die volgens hen het best passen bij de figuur. Elk noteert waarom. Hierover wordt van gedachten gewisseld en gevolgd door een gesprek waarbij men komt tot een gemeenschappelijke keuze van 2 of 3 foto's met uitleg.
Zo worden kinderen opgeroepen om het Bijbelverhaal te herkennen in de mensen rondom hen. Dit proces wordt actualisering genoemd, omdat het helpt het oudere bijbelverhaal te verwerken naar de actualiteit van het eigen leven.Fotolanguage

Deze techniek bestaat erin een foto / foto’s te gebruiken om het nadenken, bezinnen te ondersteunen, en nadien als hulp te gebruiken bij het verwoorden.

Leg foto's (uitgeknipt uit tijdschriften) op een tafel, zodat iedereen ze gemakkelijk kan zien, bekijken, in handen nemen...
Vraag daarna: welke foto staat volgens jou het dichtst bij de tekst uit de Bijbel die we de vorige keer bespraken.

Iedereen krijgt de kans om te zeggen waarom ze een bepaalde foto gekozen hebben.
Daarna kan men reageren op wat de anderen gezegd hebben, aan te vullen, vragen te stellen, te getuigen...

Belangrijk

Men kan met foto's beperkend of verruimend werken
B.v. Een activiteit rond 'dankbaarheid t.o.v. de ouders’.


Situatie 1
Waarvoor kunnen wij onze ouders allemaal dankbaar zijn? Foto's laten zien.
(Deze wijze van werken is alleen positief als verruiming van het ideeëngoed van de kinderen)


Situatie 2
Begin met allerlei foto's van ouders en kinderen te laten zien, en wat ouders allemaal kunnen doen. Vanuit een gesprek rond die foto's kun je dan komen tot: ze doen zoveel! ... wij kunnen er minstens dankbaar voor zijn.TIPS
Zorg ervoor dat er in je foto‘s identificatiemogelijkheden zitten (B.v. foto’s met kinderen van de leeftijd van je groep).

Kies die foto's uit die oproepen, die een gesprek mogelijk maken.