Loading...
 

Wijsheid 7, 22-8,1

Wijsheid 7, 22-8,1: Beweeglijker dan alle beweging

De tekst

Dichter bij de tijd

(Bewerking: C. Leterme)

In de wijsheid is een geest, die verstandig is, heilig, uniek,
veelzijdig, subtiel, beweeglijk, doordringend, smetteloos,
helder, onkwetsbaar, bedacht op het goede, scherpzinnig,
onweerstaanbaar, weldadig, menslievend, standvastig,
betrouwbaar, onbekommerd, alles kunnend, alles overziend,
alle geesten doordringend, hoe verstandig, zuiver en subtiel ze ook zijn.
Want de wijsheid is beweeglijker dan alle beweging.
Ze doordringt en doortrekt alles door de kracht van haar zuiverheid.

Want zij is de adem van Gods kracht
en de pure afstraling van de heerlijkheid van de Almachtige.
Daarom wordt ze niet aangetast door iets dat bezoedeld is.
Zij is de afstraling van het eeuwig licht,
de onbeslagen spiegel van wat God doet
en het beeld van zijn volmaaktheid.

Hoewel zij een is, kan ze alles.
Hoewel ze onveranderlijk is, vernieuwt ze alles.
Van generatie op generatie treedt zij binnen in heilige zielen
en maakt hen tot vrienden van God en tot profeten.
Want God houdt alleen van wie met de wijsheid samenwoont.
Zij is mooier dan de zon en overtreft de hele sterrenhemel.
Vergeleken met het daglicht blijkt zij de meerdere,
want het daglicht wordt afgelost door de nacht,
terwijl de wijsheid niet overmeesterd wordt door de boosheid.

Machtig reikt zij van het ene einde tot het andere
en op voortreffelijke wijze bestuurt zij alles.Stilstaan bij …

Vrienden van God
Abraham werd ‘vriend van God’ genoemd.

Bij de tekst

Eigenschap van God

De schrijver van het boek Wijsheid schrijft over de wijsheid als over een goddelijke eigenschap.
Zowel de almacht van God als zijn wijsheid hebben het heelal geschapen. Ze houden het in stand en besturen het.