Loading...
 

Zacharia 8, 1-8

Zacharia 8, 1-8: De toekomst

De tekst

’Bijbel in gewone taal’

(Deze Bijbeltekst komt uit de Bijbel in Gewone Taal, © Nederlands Bijbelgenootschap 2014, p. 1504)

Maar nu zegt de machtige Heer: ‘Ik houd veel van Jeruzalem, heel veel! Daarom straf ik de vijanden van mijn volk. Ik kom terug naar de berg Sion, en ik ga weer in Jeruzalem wonen. Jeruzalem krijgt een nieuwe naam: Stad van Trouw. En de Sion, de berg van de machtige Heer, heet nu Heilige Berg.
Op de pleinen van Jeruzalem zullen weer oude mensen zitten, mannen en vrouwen. Ze zijn zo oud dat ze een stok nodig hebben om te lopen. De pleinen zullen vol zijn met kinderen, met spelende jongens en meisjes.
Jullie zijn nog maar met weinig mensen. Daarom denken jullie nu dat zo’n wonder niet mogelijk is. Maar ik ben de machtige Heer, voor mij is alles mogelijk!
Ik zal mijn volk bevrijden. Ik haal de Israëlieten terug uit de hele wereld en ik laat hen weer in Jeruzalem wonen. Zij zullen mijn volk zijn, en ik zal hun God zijn. Ik zal trouw en goed voor hen zijn.’



Dichter bij de tijd

(Bewerking: C. Leterme)

Het woord van God van de machten klonk zo:

Zo spreekt God van de machten:
‘Ik brand van liefde voor Sion;
neem Ik het heftig en vurig voor haar op.

Zo spreekt God:
Ik keer terug naar Sion,
Ik kom wonen in Jeruzalem.
Jeruzalem zal ‘stad van trouw’ heten,
en de berg van God van de machten: ‘heilige berg’.

Zo spreekt God van de machten:
Op de pleinen van Jeruzalem
zullen er terug oude mannen en vrouwen zitten,
elk met een stok in de hand omdat ze jaren oud zijn.
De pleinen van de stad zullen ook weer vol zijn
van spelende jongens en meisjes.

Zo spreekt God van de machten:
het zal in die dagen onmogelijk lijken
in de ogen van de rest van dit volk,
maar moet het daarom ook in mijn ogen onmogelijk zijn?
Zo luidt het woord van God van de machten.

Zo spreekt God van de machten:
Zie, Ik ga mijn volk bevrijden uit het land waar de zon opkomt
en uit het land waar ze ondergaat.
Ik breng hen terug en ze zullen in Jeruzalem wonen.
Ze zullen mijn volk zijn
en Ik hun God, in trouw en in gerechtigheid.



Stilstaan bij …

Land waar de zon opkomt
Verwijzing naar Babylonië, waar de joden als bannelingen naartoe gestuurd werden

Land waar de zon ondergaat
Verwijzing naar Egypte, waar de Israëlieten als slaven werkten.





Bij de tekst

Inhoud

De profeet Zacharia verzamelt in deze tekst verschillende uitspraken van de profeten Jesaja en Jeremia. Ze roepen de trouw op van God voor zijn volk door te herinneren aan Jeruzalem en Sion in hun beste dagen.

In het vervolg op die tekst, schrijft hij dat deze uitspraken nu vervuld worden, omdat het volk door de bouw van de tempel heeft aangetoond dat het met de woorden van God wil rekening houden.