Loading...
 

Zacharia 8, 20-23

Zacharia 8, 20-23: God is in Jeruzalem

De tekst

’Bijbel in gewone taal’

(Deze Bijbeltekst komt uit de Bijbel in Gewone Taal, © Nederlands Bijbelgenootschap 2014, p. 1505)

De machtige Heer sprak opnieuw tegen mij. Dit was zijn boodschap: ‘Er zullen weer mensen uit andere steden en landen naar Jeruzalem komen. Onderweg zullen ze tegen iedereen zeggen: ‘Kom met ons mee! Wij zijn op weg om de Heer te eren, we willen bidden tot de machtige Heer!’
Grote, machtige volken zullen naar Jeruzalem komen om daar te bidden en mij te eren.
In die tijd zal het gebeuren dat er tien vreemdelingen naar een Joodse man toe komen. Ze spreken verschillende talen, maar ze zullen allemaal zeggen: ‘Wij hebben gehoord dat God bij uw volk is. Daarom willen we met u meegaan.’’Dichter bij de tijd

(Bewerking: C. Leterme)

Zo spreekt God van de machten:
Er zullen mensen komen uit vele landen en steden.
De inwoners zullen van de ene stad naar de volgende gaan
en zeggen: 'Laten we smeken om de goedheid van God
en laten we God van de machten gaan zoeken. Ook ik ga mee.'
Dan zullen vele volken en machtige naties komen om in Jeruzalem
God van de machten te zoeken en zijn goedheid af te smeken.

Zo spreekt God van de machten:
In die dagen zullen tien mannen uit volken van allerlei talen,
een joodse man bij de slip van zijn kleed nemen en zeggen:
'We willen met je meegaan, want we hoorden dat God met je is.'

Bij de tekst

Neveneffect

Contacten met allerlei mensen
Tijdens de ballingschap leerden veel mensen de God van het joodse volk kennen.
De profeet Zacharia beschrijft hoe alle volkeren zullen toetreden tot het volk van God.