Loading...
 

1 Petrus 5, 5b-14

1 Petrus 5, 5b-14: God maakt jullie sterk en krachtig

De tekst

’Bijbel in gewone taal’

(Deze Bijbeltekst komt uit de Bijbel in Gewone Taal, © Nederlands Bijbelgenootschap 2014, p. 1943)

En dit zeg ik tegen iedereen: Maak jezelf niet belangrijk, maar dien de ander. Want God straft mensen die zichzelf belangrijker vinden dan anderen. Maar hij is goed voor mensen die zichzelf onbelangrijk vinden.
Maak jezelf dus onbelangrijk, en vertrouw op Gods macht. Dan zal hij je in de toekomst belangrijk maken. Vertrouw op hem als het leven zwaar is, want hij zal voor je zorgen.


De duivel is jullie vijand. Hij zoekt altijd iemand die hij kan vernietigen. Hij is op jacht, als een brullende leeuw. Wees dus verstandig en let goed op. Wees sterk door je geloof en verzet je tegen de duivel. Bedenk dat overal in de wereld christenen op dezelfde manier moeten lijden.
God is heel goed voor jullie! Hij heeft jullie uitgekozen, zodat jullie samen met Christus eeuwig zullen leven. Eerst moeten jullie nog een korte tijd lijden. Maar straks zal hij jullie sterk, machtig en krachtig maken. Alle macht aan God, voor altijd en eeuwig! Amen.


Ik heb jullie deze korte brief geschreven met de hulp van Silvanus. Hij is een betrouwbare christen.
Ik hoop dat de brief jullie moed geeft. Ik wilde jullie laten zien hoe goed God is. Daarop moeten jullie blijven vertrouwen.
Jullie krijgen de groeten van de christenen in Rome en van mijn leerling Marcus. Groet elkaar met een kus, als teken van jullie liefde.
Ik wens jullie allemaal vrede toe, want jullie horen bij Christus.Dichter bij de tijd

(Bewerking: C. Leterme)

Dierbaren, in de omgang met elkaar
moeten jullie altijd de minste willen zijn,
want God keert zich tegen wie hoogmoedig is
en Hij is goed voor wie nederig is.
Daarom, onderwerp jullie nederig aan de grote macht van God,
dan zal Hij jullie op de bestemde tijd een eervolle plaats geven.
Jullie mogen je zorgen op Hem afwentelen,
want jullie liggen Hem na aan het hart.
Wees waakzaam, wees op je hoede, want je vijand, de duivel,
zwerft rond als een brullende leeuw, op zoek naar een prooi.
Verweer je tegen hem, sterk door je geloof,
in het besef dat, waar ook ter wereld,
je broers en zussen onder hetzelfde leed gebukt gaan.
Maar al moeten jullie nog korte tijd lijden,
God, de bron van alle goedheid, heeft jullie geroepen
om in Christus Jezus deel te krijgen aan zijn eeuwige luister.
God zal jullie sterk en krachtig maken,
zodat jullie staande zullen blijven en niet meer zullen wankelen.
Hem komt de macht toe, voor altijd. Amen.

Met de hulp van Silvanus, die een betrouwbare broeder voor me is,
schreef ik jullie deze korte brief, om jullie moed in te spreken
en om jullie er nadrukkelijk van te verzekeren
dat het echt de goedheid van God is die jullie staande houdt.
De uitverkorenen in Babylon en mijn zoon Marcus groeten jullie.
Groet elkaar met een kus als teken van jullie onderlinge liefde.
Vrede zij met jullie allen, die één zijn met Christus.Stilstaan bij …

Nederig
Petrus bedoelt met nederigheid een houding van dienstbaarheid, waarbij men zich kan spiegeren aan de nederigheid van Jezus bij het wassen van de voeten van zijn leerlingen, een taak die toen door slaven verricht werd.

Silvanus
(Latijn voor de Aramese naam ‘Silas’)
Een man met profetische gaven die behoorde tot de eerste christenen van Jeruzalem. Hij vergezelde Paulus op enkele van zijn reizen en wordt vaak in de brieven van Paulus vermeld.

Babylon
De eerste christenen gebruikten het woord ‘Babylon’ als code om te spreken over Rome als een goddeloze wereldmacht. De naam verwijst ook naar de moeilijke situatie die de christenen toen doormaakten en die te vergelijken was met de ballingschap van Israël in Babylon (587-538 voor Christus).

Zoon
Petrus spreekt over Marcus als over zijn zoon, een manier om zijn genegenheid voor Marcus weer te geven.

Marcus
Hij was een neef van Barnabas (Handelingen 4, 36) en maakte al van in zijn jeugd deel uit van de leerlingen van Jezus die samenkwamen in het huis van zijn moeder (Handelingen 12, 12).

Bij de tekst

Petrus en Marcus

De nauwe band tussen Petrus en Marcus kan aan de basis gelegen hebben van het evangelie volgens Marcus: Marcus zou dan de spreekbuis van Petrus geweest zijn.