Loading...
 

BABEL - BABYLON

1280px Walls Of Babylon 2 RB

BABYLON

(Foto: Wikipedia - detail)


…page…

Eerste kennismaking

Waar?

Kaart

Babel / Babylon, een stad uit de oudheid, lag op 80 km ten zuiden van Bagdad aan de Eufraat (rivier) zowel op de linker- als op de rechteroever. Dit is ongeveer 300 kilometer stroomopwaarts van de samenloop van de Eufraat met de Tigris.Betekenis van de naam

‘Babylon’ is een Griekse verbastering van het Akkadische Bāb-Ilim, wat betekent ‘de Poort van God’, of 'de poort naar God'.
In de Bijbel wordt Babylon Babel genoemd. Het Nederlandse woord 'babbelen' is daarvan afkomstig via het verhaal over de toren van Babel.De geschiedenis van Babel

Volgens een mythe vindt de stad Babylon haar oorsprong bij de godin Nanna die aan de koning van Ur de opdracht gaf om die stad te bouwen. In een andere mythe was het de god Marduk die de stad stichtte.


Rond 1700 voor Christus was deze hoofdstad van Babylonië een van de belangrijkste centra van de toenmalige wereld. De stad was gebouwd met harde baksteen en werd doorkruist en ingedeeld door brede wegen. Er was ook een netwerk van kanalen.


In 609 voor Christus versloeg de Babylonische kroonprins Nebukadnessar Assyrië. Vier jaar later werd hij koning (tot 562). Met hem begon de honderdjarige bloei van het rijk.
Hij was het die veel Israëlieten in ballingschap stuurde naar Babylonië, nadat hij Jeruzalem en de tempel had verwoest.


Tijdens de Babylonische ballingschap lag Babel aan weerszijden van de Eufraat en was omringd door een dubbele muur met zeven poorten. Eén van die poorten was de Isjtarpoort, die nu te zien is in het Pergamon-museum te Berlijn. De poort was overdekt met blauw geëmailleerde baksteen-reliëfs van stieren en draken.

Girl With Red Hat UgdaLITqPng Unsplash

Detail van de Istarpoort, Pergamon-museum, Berlijn.


De brede weg achter de poort liep dwars door de stad en was geplaveid met roze marmer en tegels van kalksteen.


Babylon werd verwoest in 478 voor Christus.

Actuele situatie

Sinds juli 2019 heeft de 4 000 jaar oude site van Babylon, ooit de grootste stad ter wereld, de titel van werelderfgoed van de VN-organisatie Unesco.
Unesco vindt dat de site dringend aangepakt moet worden omdat ze het de laatste decennia hard te verduren kreeg. Zo liet oud-dictator Saddam Hoessein er in de jaren 90 van de XXe eeuw een paleis bouwen op de ruïnes, en gebruikten de Verenigde Staten rond 2000 de site als militaire basis.

Klik hier om de reportage in het nieuwsjournaal van 6 juli 2019 daarover te bekijken.

Wetenswaardigheden

Hangende Tuinen

De 'Hangende tuinen van Babylon' waren een van de zeven wereldwonderen uit de Oudheid. Koning Nebukadnezar II zou ze aangelegd hebben. Het waren terrastuinen op de eerste en tweede verdieping van de gebouwen. Daarmee wilde de koning één van zijn vrouwen een plezier doen: een Medische prinses die wegkwijnde in het dorre, vlakke Babylon. Omdat ze heel veel heimwee had naar de natuur van haar bergachtig vaderland, liet Nebukadnezar een kunstmatige berg opwerpen waarop exotische planten werden geplant. Het geheel werd begoten met water van een pompinstallatie die dag en nacht door slaven en ossen werd aangedreven.Mardoek / Marduk

De stadsgod

Mardoek was de stadsgod van Babel .

Mardoek

Afbeelding van het standbeeld van Mardoek op een cilinderzegel van een Babylonische koning (9e eeuw voor Christus).


De god Mardoek wordt als volgt afgebeeld:
. Hij staat op de hemeloceaan
. Hij is bekleed met een sterrenmantel
. Hij draagt een zonnekroon
. Aan zijn voeten ligt het monster dat hij overwon.De Toren van Babel

Die toren was een ziggoerat, een kunstmatige berg, die soms wel 100 meter hoog kon zijn en drie tot zeven terrassen had, die door zeer steile trappen verbonden waren. Zo werd de wereld van de mensen verbonden met de woonplaats van de goden. Op de top van een ziggoerat was een tempel waar men offers bracht aan de goden om ze te beïnvloeden. Daar bestudeerden priesters en waarzeggers ook de loop van de sterren om hierin de wil van de goden af te lezen.

In Irak werden een dertigtal dergelijke torens opgegraven. Die torens hadden namen als: 'Huis van de Heelalberg', 'Huis van de verbindingtussen Hemel en Aarde', 'Huis van de zeven bestuurders van Hemel en aarde', 'Huis van het fundament van Hemel en Aarde'.
Bovenaan de spits bevond zich de woning van de god, als hij uit de hemel neerdaalde. Via een enorme trap die leidde van het fundament tot de spits, ontmoetten de goden de mensen.

De toren van Babel was een ziggoerat ter ere van Mardoek, de stadsgod van Babel, 90 meter in het vierkant en 90 meter hoog. De verschillende verdiepingen waren te bereiken via een buitentrap.

Toen de joden naar Babylonië gedeporteerd werden, zagen ze de ruïnes van zo’n toren. In hun ogen was zo'n toren een teken van hoogmoed, omdat de mens poogde door te dringen tot het eigen verblijf van God.

Babylonische ballingschap

De ballingschap van het volk Israël naar Babel, was de belangrijkste gebeurtenis in de geschiedenis van Israël omdat het zo’n invloed had op het jodendom.
In de Bijbel wordt de stad Babel/Babylon gezien als de bron van immens kwaad, het machtscentrum van de tegenstrevers van God.
De Babylonische koning Nebukadnessar stuurde de bevolking van het Tweestammenrijk (Juda en Benjamin) in ballingschap naar Babel, waar ze ruim vijftig jaar verbleven. Toen Babylonië onder Nebukadnessar door de Perzen werd veroverd, gaf de Perzische koning Cyrus de Joden toestemming om terug te keren naar Jeruzalem.VIP’s in Babylon

Hamurabi

Hamurabi was de zesde koning van Babylon. Hij regeerde van 1792 tot 1750 voor Christus.

P1050763 Louvre Code Hammurabi Face Rwk ^

(Louvre - Parijs)


Hamurabi is vooral bekend om de 'Zuil van Hammurabi' uit 1750 voor Christus. Daarop staat koning Hammurabi die de wettafels vasthoudt.
Uitgebreide info over deze stèle: WikipediaNebukadnessar

Nebukadnessar was koning van 605 tot 562 voor Christus. In de Bijbel staat dat hij in het derde regeringsjaar van koning Jojakim van Juda de stad Jeruzalem belegerde. Nebukadnezar nam veel Joden gevangen, en deporteerde ze naar Babel / Babylon (Babylonische ballingschap) als straf omdat ze tegen hem in opstand waren gekomen.
Na verscheidene belegeringen verwoestte hij in 586 voor Christus Jeruzalem volledig.

Nebukadnessar was ook de koning die veel grote en mooie gebouwen liet bouwen. Hij maakte de stad Babylon erg groot en deelde die in in verschillende wijken, die allemaal ongeveer even groot waren. De stad was toen 890 hectare groot (ongeveer 1780 voetbalvelden).Ken je taal

Babylonische spraakverwarring
Wordt gezegd wanneer mensen elkaar niet meer begrijpen of willen verstaan.

Babel in de Bijbel

Oude Testament

. Genesis 11, 1-9: De toren van Babel
. Psalm 137: Heimwee naar Jeruzalem
. Daniël 13: Daniël en Susanna