Loading...
 

1 november: Allerheiligen - eerste lezing

Apokalyps 7, 2-4.9-14: Duizenden voor de troon van God

De tekst

Dichter bij de tijd

(Bewerking: C. Leterme)

Ik, Johannes, zag een engel komen vanuit het oosten,
met het zegel van de levende God.
Die engel riep luid naar vier engelen,
die land en zee konden verwoesten:
‘Breng geen schade toe aan het land, de zee of de bomen.
Eerst moeten we de dienaren van God
tekenen met het zegel op hun voorhoofd.’
Toen hoorde ik het aantal getekenden:
Het waren er honderdvierenveertigduizend.
Ze kwamen uit alle stammen van Israël.
Dan zag ik een grote groep mensen, die niemand kon tellen.
Alle rassen en stammen en volken en talen zaten erbij.
Zij stonden voor de troon van God en voor het lam.
Ze droegen witte kleren en hadden palmtakken in hun hand.
Ze riepen luid: ‘Onze redding komt van God, die op de troon zit,
en van het lam!’
Alle engelen stonden rondom de troon,
samen met de leiders van het volk en de vier dieren.
Ze knielden neer voor de troon en eerden God:
‘Amen! God verdient alle lof, heerlijkheid , wijsheid, dank en eer,
macht en sterkte, tot altijd, amen!’
Toen vroeg een van de leiders aan mij:
‘Wie zijn dat in die witte kleren? Vanwaar komen zij?’
Ik antwoordde: ‘Heer, dat is iets wat u weet.’
Toen zei hij: ‘Dat zijn de mensen die zwaar te lijden hebben gehad.
Zij hebben hun kleren wit gewassen in het bloed van het lam.
Jezus is voor hen gestorven. Hij heeft hen nieuw leven gegeven.’Stilstaan bij ...

Zegel
Wie dit zegel op het voorhoofd draagt wordt door God beschermd tijdens de rampen die aan het einde van de tijd voorafgaan. Want zij horen bij God.

Hondervierenveertigduizend
144.000 = 12 x 12 x 1000.
Het getal 12 dat een belangrijk element is in de vorming van dit getal, verwijst naar de twaalf stammen van Israël en zo op volledigheid.

Grote menigte
De schrijver heeft hier niet alleen de christenen voor ogen die voordien jood waren, maar ook alle christenen die voordien een andere godsdienst kenden.

Witte kleren
Verwijzing naar: hemelse heerlijkheid. Symbool voor de verrijzenis.

Palmtakken
Teken van de overwinning die de dragers van die palmtakken behaalden.

Witwassen in het bloed van het lam
Met het lam wordt Jezus bedoeld. Het bloed van het lam verwijst naar zijn kruisdood. Omdat die dood een doorgang was naar een ‘leven over de dood heen’, verwijst bloed ook naar leven, de betekenis van bloed die gangbaar is in het jodendom.Bij de tekst

Historische context

In deze tekst is iets voelbaar van de verdrukking die de christenen kenden op het einde van de 1e eeuw na Christus. Vooral de vervolgingen onder keizer Diocletianus waren verstikkend.

Bijbel en kunst

ANONIEM

Nederdaling te helle

Chora

Fresco in de Chorakerk, Istanboel
Foto: Wikipedia


Let op het witte kleed dat de verrezen Christus draagt.

VAN EYCK

Het Lam Gods

Retable De L'Agneau Mystique

Het ‘Lam Gods’ bestaat uit twaalf (!) eikenhouten beschilderde panelen. Dit veelluik / polyptiek werd gemaakt in opdracht van Jodocus Vyd, die linksonder op het gesloten veelluik te zien is. Rechtsonder is zijn echtgenote te zien: Isabelle Borluut.
Men vermoedt dat Hubert van Eyck (1370-1426) het werk begon en dat zijn jongere broer Jan (1390-1441) het afmaakte. Het is wel niet duidelijk wie wat heeft geschilderd.
De broers inspireerden zich voor de inhoud van het 'Lam Gods' op de Apokalyps / Openbaring van Johannes. Ze behoorden tot de eerste schilders die met olieverf werkten. Ze brachten die verf in dunne laagjes aan op een onderlaag van krijt, waardoor er een doorschijnend effect ontstond.

Lamgods Detail
TIP
Je kunt deze panelen van zeer dichtbij bekijken op de website Closer to Van Eyck.
Suggestie
Maak zelf een retabel.
Lees meer