Loading...
 

1 Johannes 1, 1-4

2 Verbonden

(Morguefile free stock photo license)


…page…

1 Johannes 1, 1-4: Het Woord dat leven is

De tekst

’Bijbel in gewone taal’

(Deze Bijbeltekst komt uit de Bijbel in Gewone Taal, © Nederlands Bijbelgenootschap 2014, p. 1951)

Gods Zoon is naar de wereld gekomen. Hij was eerst bij de Vader, maar kwam toen naar ons toe. Wij hebben hem gezien, en willen over hem vertellen. We willen jullie vertellen over het eeuwige leven dat hij geeft. Wij hebben hem vanaf het begin meegemaakt. We hebben hem zelf horen spreken. We hebben hem met onze eigen ogen gezien. En we hebben hem met onze eigen handen aangeraakt.
Wij vertellen aan jullie wat we zelf gezien en gehoord hebben. Want we willen graag dat jullie bij ons gaan horen. Als jullie bij ons horen, dan horen jullie ook bij de Vader en bij zijn Zoon Jezus Christus. Als dat gebeurt, zal onze vreugde volmaakt zijn. Daarom schrijven we deze brief aan jullie.Dichter bij de tijd

(Bewerking: C. Leterme)

Wat er was vanaf het begin,
wat wij gehoord hebben,
wat wij met onze eigen ogen gezien hebben,
wat onze handen hebben aangeraakt,
dat is het wat wij verkondigen:
het Woord dat leven is.
Dat leven is verschenen,
wij hebben het gezien en spreken erover,
we verkondigen u het eeuwige leven
dat bij de Vader was en aan ons verschenen is.
Wat wij gezien en gehoord hebben,
verkondigen we ook aan jullie,
zodat jullie ook ons verbonden zouden zijn.
En wie verbonden is met ons
is verbonden met de Vader
en met zijn Zoon Jezus Christus.
We schrijven u deze brief
om onze vreugde volkomen te maken.Stilstaan bij …

Woord
Woord ‘Hèt Woord’ Is de manier waarop God te midden van zijn volk verblijft. (het gesproken woord tot Noach, Abraham, Mozes, profeten...) Dit woord heeft een bevrijdende uitwerking als het wordt beluisterd. Met het ‘Woord’ drukt Johannes de unieke relatie van Jezus met God uit.