Loading...
 

1 Johannes 2, 22-28

2 Verbonden

(Morguefile free stock photo license)


…page…

1 Johannes 2, 22-28: Blijf verbonden met Jezus

De tekst

’Bijbel in gewone taal’

(Deze Bijbeltekst komt uit de Bijbel in Gewone Taal, © Nederlands Bijbelgenootschap 2014, p. 1953)

Stel dat iemand beweert: ‘Jezus is niet de hemelse Christus!’ Dan is hij een leugenaar, een vijand van Christus. Hij gelooft niet in de Zoon, maar ook niet in de Vader. Want iedereen die niet in de Zoon gelooft, die hoort niet bij de Vader. Maar wie wel in de Zoon gelooft, die hoort wel bij de Vader.
De boodschap die jullie vanaf het begin gehoord hebben, moeten jullie in je hart bewaren. Als jullie dat doen, zullen jullie met de Zoon en met de Vader verbonden blijven. Dan krijgen jullie het eeuwige leven, dat Jezus aan ons beloofd heeft.
Dat was wat ik jullie wilde schrijven over de vijanden van Christus. Zij proberen jullie te bedriegen. Maar jullie hebben van Christus de heilige Geest gekregen, en die zal in jullie blijven. De Geest zelf zal jullie alles leren. Daarom hoeft niemand anders iets aan jullie te leren.
Wat de Geest zegt, is waar. Hij bedriegt jullie niet. Blijf daarom verbonden met Christus, zoals de Geest jullie geleerd heeft.
Lieve vrienden, blijf verbonden met Christus. Dan kunnen we vol vertrouwen zijn als hij terugkomt. En dan hoeven we ons tegenover hem niet te schamen.


Dichter bij de tijd

(Bewerking: C. Leterme)

Wie is een leugenaar?
Wie anders dan hij die zegt dat Jezus de verlosser niet is?
Hij is de ‘antichrist’: iemand die de Vader en de Zoon niet erkent.
Wie de Zoon niet erkent, hoort niet bij de Vader.
Wie de Zoon erkent, hoort ook bij de Vader.
Wat jullie betreft, bewaar levend in je hart
wat jullie vanaf het begin hoorden.
Dan zul je verbonden blijven met de Zoon en ook met de Vader.
Jullie kennen de belofte van eeuwig leven die Hij ons deed.
Dit wilde ik jullie schrijven over hen die jullie willen misleiden.

Maar wat jullie betreft,
de zalving die je van Hem ontving, is blijvend.
Jullie hebben geen andere leraar nodig.
Zijn zalving onderricht jullie in alles,
ze is waar en bedriegt niet.
Blijf verbonden met Jezus zoals ze het leert.

En nu, kinderen, blijf verbonden met Hem.
Dan zijn we vol vertrouwen als Hij zal verschijnen,
en moeten we ons niet schamen bij zijn komst.Stilstaan bij …

Antichrist
(Letterlijk: iemand die tegen Christus is)
Voor Johannes is de 'Antichrist' een dwaalleraar, een valse profeet en ook al wie vroeger bij de kerk hoorde, maar later ontkende dat Jezus de Messias was en een tegenstander van Hem werd.

Zalven
Wellicht een verwijzing naar de zalving met olie bij het doopsel, die de werking van de Heilige Geest symboliseert.

Komst
Vertaling van het Griekse woord ‘parousia’, een woord dat men in de Hellenistische (Griekse) cultuur gebruikte bij een officieel bezoek van de koning, of bij de openbaring van een godheid.
Christenen gebruikten dit woord voor de glorievolle komst van Jezus op het einde van de tijd.