Loading...
 

1 Johannes 3, 22 - 4, 6

2 Liefde

(Morguefile free stock photo license)


…page…

1 Johannes 3, 22-4, 6: Wat God van ons verlangt

De tekst

’Bijbel in gewone taal’

(Deze Bijbeltekst komt uit de Bijbel in Gewone Taal, © Nederlands Bijbelgenootschap 2014, p. 1954-1955)

Dan krijgen we van hem alles wat we vragen, omdat we ons houden aan zijn regels en doen wat hij graag wil.

Dit is de regel die God ons geeft: We moeten geloven in zijn Zoon Jezus Christus. En we moeten van elkaar houden, zoals Jezus dat aan ons geleerd heeft.
Wie zich aan Gods regels houdt, hoort voor altijd bij God. En God blijft voor altijd in hem. Hoe merken we dat God in ons blijft? Door de heilige Geest die hij aan ons gegeven heeft.

Lieve vrienden, geloof niet zomaar iedereen. Onderzoek eerst of iemand door de Geest van God geleid wordt. Want er zijn veel valse profeten in de wereld.
Hoe weet je of iemand echt door de Geest van God geleid wordt? Iedereen die gelooft dat Jezus Christus als mens op deze aarde gekomen is, die hoort bij God. Maar mensen die dat ontkennen, horen niet bij God. Zij worden geleid door een kwade geest, die hoort bij de vijand van Christus. Jullie hebben gehoord dat de vijand van Christus in de wereld zal komen. Maar jullie moeten weten dat hij er nu al is.

Vrienden, jullie horen bij God. Jullie hebben de valse profeten overwonnen dankzij Gods Geest, die in jullie is. Want de Geest die in jullie is, is machtiger dan de kwade geest die in de slechte mensen van deze wereld is.
De valse profeten horen bij de wereld. Zij zeggen dingen die de mensen van deze wereld graag willen horen. Daarom luisteren de mensen graag naar hen. Maar wij horen bij God. Iedereen die God kent, luistert naar ons. Wie niet bij God hoort, luistert niet naar ons. Zo kunnen we zien of iemand de Geest van de waarheid in zich heeft, of de geest van de leugen.Dichter bij de tijd

(Bewerking: C. Leterme)

We krijgen van God alles wat we vragen,
omdat wij zijn geboden onderhouden
en doen wat Hij graag heeft.
Dit is zijn gebod: van harte geloven in zijn Zoon Jezus Christus
en elkaar liefhebben zoals Hij ons gevraagd heeft.
Wie zijn geboden onderhoudt blijft in God, en God blijft in hem.
En dat Hij in ons woont weten we
door de Geest die Hij ons gegeven heeft.

Vrienden, vertrouw niet elke geest.
Onderzoek of de geesten wel van God komen,
want in de wereld zijn er veel valse profeten.
Hieraan herkennen jullie de Geest van God:
iedere geest die belijdt
dat Jezus Christus werkelijk mens is geworden,
komt van God.
Iedere geest, die Jezus ontkent, komt niet van God,
en dat is de eigenlijke ‘antichrist'.
Men heeft jullie gezegd dat hij zal komen,
maar hij is nu al in de wereld.
Kinderen, jullie horen bij God,
en jullie zijn sterker dan de valse profeten,
want Hij die jullie bezielt is machtiger
dan hij die de wereld beheerst.
Valse profeten horen bij de wereld,
daarom ontlenen zij hun leer ook aan de wereld
en luistert de wereld naar hen.
Maar wij horen bij God, en wie God werkelijk kent luistert naar ons.
Wie niet van God is, wil niet naar ons luisteren.
Zo herkennen we de geest van de waarheid en die van de dwaling.Stilstaan bij …

Geboden
Voor Johannes zijn de geboden van God: het geloof in Jezus Christus en de onderlinge liefde (broederliefde). Beide geboden zijn twee facetten van de christelijke levenshouding en vormen een eenheid.

Antichrist
Voor Johannes is de 'Antichrist' een dwaalleraar, een valse profeet en ook al wie vroeger bij de kerk hoorde, maar later ontkende dat Jezus de Messias was en een tegenstander van Hem werd.

Bij de tekst

Historische context

In de tijd van Johannes waren er christenen die de menselijkheid van Jezus ontkenden.Waarborg

Voor iemand die gelooft is de onderlinge liefde de waarborg dat hij zichzelf niet bedriegt. Die liefde doet hem beseffen hoe groot de liefde en de goedheid van God zijn.