Loading...
 

1 Koningen 18, 41-46

C. Leterme Israël  2012
Foto © Chantal Leterme (2012)


…page…

1 Koningen 18, 41-46: God zorgt voor regen

De tekst

Dichter bij de tijd

(Bewerking: C. Leterme)

Elia tot Achab: `Ga nu maar wat eten en drinken,
want ik hoor reeds het kletteren van de stortregen.'
Terwijl Achab iets ging eten en drinken,
ging Elia naar de top van de Karmel.
Daar boog zich ter aarde en legde zijn hoofd tussen zijn knieën.
Hij zei tegen zijn dienaar:
`Ga nog wat hoger en kijk in de richting van de zee.'
De dienaar ging naar boven en keek en zei: `Er is niets te zien.'
Elia zei: `Ga nog eens en nog eens.’ Elia zei dat wel zeven keer.'
De zevende maal zei de dienaar:
`Ja, ik zie een klein wolkje uit zee opstijgen,
Niet groter dan de palm van een hand.'
Toen zei Elia: `Ga Achab zeggen dat hij zijn wagen inspant en wegrijdt,
anders zal de stortregen het hem onmogelijk maken.'
Stilaan werd de lucht zwart, de wind stak op
en er viel een zware stortregen.
Achab reed in zijn wagen naar Jizreel.
De hand van Jahwe kwam op Elia en gaf hem kracht.
Elia trok zijn gordel strak om zijn lenden
en rende voor Achab uit tot in Jizreel.Stilstaan bij …

Elia
(= 'Mijn God is JHWH')
Profeet die tussen 870 en 850 voor Christus optrad in het welvarende Noordrijk. Hij verzette zich tegen koning Achab en vooral tegen koningin Izebel (= 'Wie is als Baäl'), die de cultus van Baäl (de belangrijkste god van de Kanaänieten) nieuw leven had ingeblazen.
(Lees meer)

Achab
Achab was de zevende koning van Israël. Hij streefde een evenwichtspolitiek na. Hij waardeerde JHWH (zie de namen van zijn kinderen: Achazja, Joram en Atalja) maar bouwde ook een tempel voor Baäl in Samaria.

Karmel
(= de wijngaard van God)
De berg Karmel is ca. 20 kilometer lang en ca. 600 meter hoog. Op deze heilige berg werden in de loop der tijden verschillende goden vereerd. Toen Elia leefde vereerde men er de god Baäl.
Als een vochtige zeewind Palestina bereikt vallen op de Karmel de eerste druppels.

Zich ter aarde buigen met het hoofd tussen de knieën
Een lichaamshouding waarmee men grote eerbied voor God toont en Hem iets wil vragen.

Jizreël
Stad aan de voet van de berg Gilboa, in het oosten van een vruchtbare vlakte met dezelfde naam. Daar lag het zomerpaleis van de koningen van Israël.
De afstand tussen de Karmel en Jizreël is 27 kilometer.