Loading...
 

1 Tessalonicenzen 2, 9-13

2 Weven

(Morguefile free stock photo license)


…page…

1 Tessalonicenzen 2, 9-13: Verkondiging van het evangelie

De tekst

’Bijbel in gewone taal’

(Deze Bijbeltekst komt uit de Bijbel in Gewone Taal, © Nederlands Bijbelgenootschap 2014, p. 1880)

Vrienden, jullie weten hoeveel moeite ik voor jullie gedaan heb. Ik heb dag en nacht gewerkt om geld te verdienen. Zo kon ik jullie Gods goede nieuws brengen zonder dat het jullie iets kostte.

Ik heb mij tegenover jullie gedragen zoals God het wil. Jullie weten dat dat waar is, en God weet dat ook. Ik was eerlijk en deed niets verkeerds. Ik was als een vader voor jullie allemaal. Ik heb jullie raad gegeven en moed ingesproken. Ik zei: ‘Jullie moeten God eren door goed te leven. Hij wil jullie een plaats geven in zijn nieuwe wereld.’
Ik dank God steeds weer dat jullie zijn gaan geloven. Jullie begrepen heel goed dat mijn boodschap niet alleen maar een boodschap van mensen was. Het is Gods boodschap, die nu in jullie aan het werk is.Dichter bij de tijd

(Bewerking: C. Leterme)

Denk eens terug, broeders en zusters,
aan al mijn moeite en inspanningen.
Hoe ik je het evangelie van God verkondigde,
terwijl ik dag en nacht werkte
om niemand van jullie op kosten te moeten jagen.
Met God kun je getuigen,
hoe ik me vroom, rechtschapen en onberispelijk
tegenover jullie, gelovigen, heb gedragen.
Je weet het, ik heb ieder van jullie
vermaand en aangemoedigd als een vader zijn kinderen.
Ik heb je aangespoord om een leven te leiden
dat past tegenover God,
die je roept tot de heerlijkheid van zijn koninkrijk.
Daarom dank ik God zonder ophouden,
omdat je het woord van God, dat je van me te horen kreeg,
hebt ontvangen en aanvaard.
Niet als een woord van mensen, maar als het woord van God zelf,
dat blijvend werkt in wie gelooft.Stilstaan bij ...

Broeders en zusters
De joden spraken hun volksgenoten wel eens aan met 'broeders en zusters'. Dat gebeurde ook in sommige Grieks-Romeinse verenigingen.
In de Bijbel is dit de eerste keer dat die woorden in een christelijke context voorkomen.

Evangelie
Het woord 'evangelie' gebruikt Paulus hier niet als een verwijzing naar de vier evangelies die nu officieel gekend zijn, maar als het 'goede nieuws' dat hij de mensen wil brengen over Jezus, de Messias (Christus).

Dag en nacht
In de oorspronkelijke tekst staat: nacht en dag. Want voor de joden begint de nieuwe dag 's avonds. Daarom beginnen de joden de sabbat te vieren op vrijdagavond.

Bij de tekst

Brief aan de Tessalonicenzen

Deze zinnen behoren tot de oudste tekst van het Nieuwe Testament. Het gaat om een brief die Paulus schreef aan de pas gestichte groep christenen in Tessalonica. Hij deed dat ongeveer 20 jaar na de dood van Jezus, wellicht vanuit Korinte.
Klik hier voor meer informatie over Tessalonica en de brief die Paulus naar de eerste christenen van die stad schreef.Betekenis

Blijkbaar was er een roddelcampagne aan de gang tegen Paulus. Hij reageert hierop door de tijd op te roepen dat hij in Tessalonica was. En hoe hij toen voor zijn eigen levensonderhoud heeft gezorgd, zodat hij tegenover niemand verplichtingen had. Zo wil hij zich onderscheiden van sommige predikers in die tijd die een leer van eigen vinding kwamen verkondigen voor eigen profijt.