Loading...
 

1 Tessalonicenzen 3, 7-13

2 Hartje

(Morguefile free stock photo license)


…page…

1 Tessalonicenzen 3, 7-13: Paulus dankt God

De tekst

’Bijbel in gewone taal’

(Deze Bijbeltekst komt uit de Bijbel in Gewone Taal, © Nederlands Bijbelgenootschap 2014, p. 1881)

Vrienden, ik maak veel ellende en moeilijkheden mee. Maar door jullie heb ik nieuwe moed gekregen. Dat komt door wat Timoteüs over jullie geloof verteld heeft. Omdat jullie zo sterk geloven in de Heer, gaat het beter met me.

Ik ben zo blij met jullie! Onze God geeft me door jullie heel veel vreugde. Daar kan ik hem nooit genoeg voor danken. Dag en nacht bid ik met al mijn kracht dat ik jullie weer zal zien. Dan kan ik jullie helpen om jullie geloof volmaakt te maken.
Ik bid dat God, onze Vader, en onze Heer Jezus ervoor zullen zorgen dat ik bij jullie kan komen. Ik bid dat de Heer jullie liefde nog sterker zal maken. Zodat jullie nog veel meer van elkaar en van anderen gaan houden, net zo veel als ik van jullie houd! En ik bid dat de Heer jullie kracht geeft. Dan zullen jullie als volmaakte en heilige mensen voor de troon van onze God en Vader staan. Dat zal gebeuren op de dag dat onze Heer Jezus komt met al zijn engelen. Amen.Dichter bij de tijd

(Bewerking: C. Leterme)

Bij alle nood en ellende die ik meemaak, broeders en zusters,
ben ik getroost door jullie geloof.
Ik leef weer op, nu blijkt dat je volhoudt in de Heer.
Hoe kan ik God genoeg danken voor je,
voor alle blijdschap die Hij mij door je bezorgd heeft?
Dag en nacht bid ik vurig dat ik je mag terug zien
en mag aanvullen wat aan je geloof nog ontbreekt.
Mogen God, onze Vader, en onze Heer Jezus
onze weg bij je laten uitkomen.
Ik bid dat God je liefde voor elkaar en voor allen
steeds groter maakt, even groot als mijn liefde voor jullie.
Ik bid ook dat Hij je sterk maakt, zodat je op de dag
waarop onze Heer Jezus komt met al zijn engelen,
als perfecte en heilige mensen zullen staan voor God en Vader.
Amen.Stilstaan bij ...

Onberispelijk en heilig
Het uitzicht op de komst van de Heer, is voor Paulus een stevig motief om de christenen aan te sporen tot een onberispelijk gedrag.

Bij de tekst

Brief aan de Tessalonicenzen

Deze zinnen behoren tot de oudste tekst van het Nieuwe Testament. Het gaat om een brief die Paulus schreef aan de pas gestichte groep christenen in Tessalonica. Hij deed dat ongeveer 20 jaar na de dood van Jezus, wellicht vanuit Korinte.
Klik hier voor meer informatie over Tessalonica en de brief die Paulus naar de eerste christenen van die stad schreef.