Loading...
 

1 Tessalonicenzen 4, 1-8

2 Koppel

(Morguefile free stock photo license)


…page…

1 Tessalonicenzen 4, 1-8: Liefdevol leven

De tekst

’Bijbel in gewone taal’

(Deze Bijbeltekst komt uit de Bijbel in Gewone Taal, © Nederlands Bijbelgenootschap 2014, p. 1881-1882)

Vrienden, jullie horen bij de Heer Jezus Christus, net als ik. Luister daarom goed naar wat ik van jullie vraag: jullie moeten leven zoals God het wil. Ik heb jullie verteld hoe je dat moet doen, en jullie doen dat ook al. Maar het moet nog beter. Jullie kennen de regels die ik jullie in opdracht van de Heer Jezus gegeven heb.

Dit is wat God wil: Jullie moeten een heilig leven leiden, en je op seksueel gebied goed gedragen. Elke man moet een eigen vrouw kiezen, op een goede manier, zoals past bij een heilig leven. Ongelovigen laten zich leiden door hun slechte verlangens. Zij kennen God niet. Maar jullie moeten eerlijk met elkaar omgaan en elkaar nooit bedriegen. Anders zal God jullie straffen, dat heb ik jullie vroeger al gezegd. God wil niet dat we ons op seksueel gebied slecht gedragen. Hij wil dat we een heilig leven leiden.
Die regels zijn niet door mensen bedacht. Ze komen van God, die jullie ook de heilige Geest geeft. Wie zich niet aan die regels houdt, verzet zich tegen God.Dichter bij de tijd

(Bewerking: C. Leterme)

Voor de rest, broeders, vragen en vermanen wij jullie in de Heer Jezus.
Leef wat je van ons leerde over een levenswandel die God graag heeft
nog trouwer na dan jullie al doen.
Jullie kennen de voorschriften
die wij jullie op gezag van de Heer Jezus gegeven hebben.
In de eerste plaats wil God dat jullie een heilig leven leidt
door zich te onthouden van ontucht.
Ieder van jullie moet met zijn vrouw leven in heiligheid en eerbaarheid,
zonder zich door hartstocht te laten meeslepen
zoals de heidenen, die God niet kennen.
Laat niemand zich te buiten gaan
en zijn broeder in dit opzicht tekortdoen,
want de Heer straft dit alles,
zoals wij jullie vroeger al nadrukkelijk zegden.
God heeft ons niet geroepen tot zedeloosheid
maar tot een heilig leven.
Daarom, wie deze vermaningen in de wind slaat,
veracht niet een mens maar God, die jullie zijn heilige Geest geeft.