Loading...
 

1 Tessalonicenzen 5, 1-6.9-11

2 Licht

(Morguefile free stock photo license)


…page…

1 Tessalonicenzen 5, 1-6.9-11: Kinderen van het licht

De tekst

’Bijbel in gewone taal’

(Deze Bijbeltekst komt uit de Bijbel in Gewone Taal, © Nederlands Bijbelgenootschap 2014, p. 1882-1883)

Vrienden, ik hoef jullie niet te schrijven wanneer die dingen zullen gebeuren. De dag dat de Heer terugkomt, komt onverwacht. Net zo onverwacht als een dief die ’s nachts komt stelen. Dat weten jullie heel goed.
De mensen zullen denken dat er vrede is, en dat ze veilig zijn. Maar dan opeens zal de Heer komen, net zoals opeens de weeën beginnen bij een vrouw die gaat bevallen. Opeens zal er ellende en verwoesting zijn, en niemand zal kunnen vluchten.
Jullie horen bij het licht, niet bij het donker.

Want we vertrouwen erop dat we gered worden door onze Heer Jezus Christus. God wil ons niet straffen, maar redden!
Jezus is voor ons gestorven. Daarom zullen we voor altijd bij hem zijn, nadat hij uit de hemel gekomen is. En het maakt niet uit of we dan dood zijn of nog leven. Blijf elkaar daarom moed inspreken, en blijf elkaar helpen.Dichter bij de tijd

(Bewerking: C. Leterme)

Broeders en zusters,
het heeft geen zin om jullie te schrijven
wanneer de Heer precies zal komen.
Jullie weten zelf maar al te goed
dat die dag komt als een dief in de nacht.
Wanneer de mensen zeggen: ‘Er is vrede en veiligheid’,
juist dan overvalt hen plotseling de ondergang,
zoals weeën een zwangere vrouw.
En is er voor hen geen vluchten aan.

Maar broeders en zusters,
jullie leven niet in de duisternis,
zodat de dag jullie als een dief kan verrassen.
Want jullie zijn allemaal kinderen van het licht, kinderen van de dag.
Wij behoren niet toe aan nacht en duisternis.
Laten wij dan ook niet slapen zoals de anderen,
maar wakker blijven en nuchter zijn.

Zij die slapen, slapen ’s nachts,
en die zich bedrinken, bedrinken zich ‘s nachts.
Laten wij, die behoren aan de dag, nuchter zijn,
toegerust met het pantser van geloof en liefde
en met de helm van de verwachting op het geluk.
Want God heeft ons niet bestemd om zijn kwaadheid te ondergaan,
maar om het geluk te krijgen door onze Heer Jezus Christus,
die voor ons gestorven is,
zodat we, wakend of reeds ontslapen,
met Hem verenigd zouden leven.
Blijf daarom elkander bemoedigen en steunen,
zoals jullie trouwens al doen.Stilstaan bij …

Als een dief in de nacht
Totaal onverwacht.
Het plotse onverwachte terugkeren van de Heer spoort gelovigen aan tot voortdurende waakzaamheid.

Weeën van een zwangere vrouw
Hoewel een zwangere vrouw weet dat ze weeën zal krijgen, toch komen ze onverwacht.

Bij de tekst

Brief aan de christenen van Tessalonica

Deze zinnen behoren tot de oudste tekst van het Nieuwe Testament. Het gaat om een brief die Paulus schreef aan de pas gestichte groep christenen in Tessalonica. Hij deed dat ongeveer 20 jaar na de dood van Jezus, wellicht vanuit Korinte.
Klik hier voor meer informatie over Tessalonica en de brief die Paulus naar de eerste christenen van die stad schreef.Wat Paulus wil zeggen

Met deze brief wil Paulus aansporen tot waakzaamheid.
Als kinderen van het licht leven christenen voortdurend in volle dag. Ze zullen dus niet verrast worden door de dag waarop Christus zal terug komen.