Loading...
 

1 Timoteüs 1, 15-17

2 Redden

(Morguefile free stock photo license)


…page…

1 Timoteüs 1, 15-17: Redder van zondaars 

De tekst

’Bijbel in gewone taal’

(Deze Bijbeltekst komt uit de Bijbel in Gewone Taal, © Nederlands Bijbelgenootschap 2014, p. 1890)

Wat ik nu ga zeggen, is waar, en iedereen zal het ermee eens zijn: Jezus Christus is naar de wereld gekomen om slechte mensen te redden.
Ik ben de slechtste van alle mensen. Toch is Jezus Christus juist voor mij heel goed geweest. Ik was de eerste aan wie hij liet zien hoe groot zijn geduld is. Zo werd ik een voorbeeld van de redding die God geeft aan iedereen die gelooft. Want wie gelooft in Jezus Christus, zal het eeuwige leven krijgen. Alle eer aan God, die koning is voor altijd. Hij is de enige, eeuwige en onzichtbare God. Laat iedereen zijn macht prijzen, voor altijd en eeuwig! Amen.Dichter bij de tijd

(Bewerking: C. Leterme)

Deze woorden zijn betrouwbaar en echt waar:
“Christus Jezus kwam in de wereld
om zondaars te redden.”
En de eerste van die zondaars ben ik.
Die goedheid mocht ik ervaren
omdat Jezus Christus aan mij als eerste
zijn groot geduld wilde tonen,
als een voorbeeld voor allen
die in Hem zullen geloven en eeuwig leven krijgen.

Eer en roem voor eeuwig en altijd
aan de koning der eeuwen,
de onvergankelijke, onzichtbare, enige God!
Amen.

Bij de tekst

Timoteüs

Timoteüs woonde in Lystra. Zijn vader was Grieks. Zijn moeder Eunice en zijn grootmoeder Loïs waren joods. Hij werd als kind opgevoed als jood.
Op de eerste reis van Paulus was Eunice christen geworden. Ook haar zoon Timoteüs bekeerde zich tot het christendom voor veel getuigen (1 Timoteüs 6, 12).
Als Paulus bij zijn tweede reis weer in Lystra kwam, vroeg hij aan Timoteüs om zich bij hem aan te sluiten.

Paulus kon het heel goed vinden met Timoteüs. Hij schreef hem twee brieven die nu nog bekend zijn.