Loading...
 

11e zondag door het jaar A - eerste lezing

2 Sinaï


...page... Wiki page pagination has not been enabled.

Exodus 19, 2-6a: God verschijnt

De tekst

Dichter bij de tijd

(Bewerking: C. Leterme)

De Israëlieten kwamen aan in de Sinaïwoestijn.
Dicht bij de berg sloegen zij hun kamp op.
Mozes ging de berg op naar God.
Toen hij boven was, zei God tegen hem:
‘Dit moet u zeggen tegen het huis van Jakob
en moet u de zonen van Israël laten weten.
Met eigen ogen hebt u gezien
hoe Ik ben opgetreden tegen Egypte,
hoe Ik u op arendsvleugelen heb gedragen
en hier bij Mij gebracht heb.
Als u naar mijn woord luistert
en mijn verbond onderhoudt,
dan zult u van alle volken mijn bijzondere eigendom zijn,
want aan Mij behoort de aarde.
U zult mijn priesterlijk koninkrijk en mijn heilig volk zijn.’Stilstaan bij …

Woestijn
In de Bijbel is een woestijn meer dan een kaal, dor, droog gebied. Wie ooit een woestijn bezocht, werd er getroffen door de stilte. Geen wonder dat de Bijbel vaak vertelt over mensen die de woestijn intrekken om biddend en mediterend God te ontmoeten of met hun diepste zelf geconfronteerd te worden.

Berg
In veel oud-oosterse religies is de berg de ontmoetingsplaats met de godheid. Men was er in het Midden Oosten van overtuigd dat goden op een bergtop neerdaalden om zo in contact te komen met de mensen. Daarom ook werd het verbond gesloten op een berg, werd de tempel gebouwd op de berg Sion, werd Jezus op een berg verheerlijkt en stierf Hij op een heuvel.
In het oude Babylon bouwde men kunstmatige bergen (ziggurats) en plaatste daar bovenop een tempel.

Verbond
Dit verbond betreft de relatie tussen God en mens, die gevolgen heeft voor de relatie tussen mensen onder elkaar. Deze visie is uniek. Goden werden doorgaans geëerd met offers en gebeden, terwijl JHWH vraagt naar een levensstijl van rechtvaardigheid, eerbied en liefde voor de medemens.

Heilig
Wie of wat ‘heilig’ is, hoort bij God. Dit woord zegt niets over een morele kwaliteit.

Bij de tekst

Betekenis

Centraal in de wetgeving van Israël is de verering van de God, die het volk uit Egypte heeft geleid en van wie de naam JHWH later niet meer mocht uitgesproken worden. Tot nog toe had God een verbond gesloten met één persoon. In deze tekst breidt het verbond zich uit tot het hele volk.