Loading...
 

13e zondag door het jaar - eerste lezing

2 Zeeleven

(Morguefile free stock photo license)


…page…

Wijsheid 1, 13-15; 2, 23-24: Scheppen om te leven

De tekst

Dichter bij de tijd

(Bewerking: C. Leterme)

God heeft de dood niet gemaakt
en Hij vindt ook geen vreugde
in de ondergang van hen die leven.
Alles heeft Hij geschapen om te leven:
de schepselen in de wereld zijn gezond.
Er is geen kruid dat verderf brengt
en de onderwereld heerst niet over de aarde,
want de gerechtigheid is onsterfelijk.

Want God heeft de mens geschapen
voor een onsterfelijk leven
en Hij heeft hem gemaakt
tot een beeld van zijn eigen eeuwigheid,
maar door de afgunst van de duivel
is de dood in de wereld gekomen.

Bij de tekst

Het boek wijsheid

Niet alle christenen kennen het boek Wijsheid. Zo komt het niet voor in sommige protestante Bijbels omdat ook de Hebreeuwse versie van de Bijbel het boek Wijsheid niet kent.
De schrijver van het boek Wijsheid is een grote optimist: God heeft alles geschapen om te leven. Alles mag er zijn. De mens dient het kwade niet, want hij is het beeld van Gods eeuwigheid.
De dood is het werk van tegenstanders die door afgunst gedreven worden. De duivel en zijn trawanten zullen in hun eigen put terechtkomen. Gerechtigheid zal zegevieren.