Loading...
 

14e zondag door het jaar C - tweede lezing

Galaten 6, 14-18: Nieuwe schepping 

De tekst

Dichter bij de tijd

(Bewerking: C. Leterme)

Mij moge God ervoor bewaren
met iets anders te willen indruk maken
dan met het kruis van onze Heer Jezus Christus,
waardoor de wereld voor mij gekruisigd is
en ik voor de wereld.
Het is helemaal niet belangrijk besneden te zijn of niet,
maar wel om een nieuwe schepping te zijn.

Vrede en barmhartigheid kome over allen
die daarnaar leven
en over het Israël, het volk van God!
Laat voortaan niemand het mij nog moeilijk maken,
want ik draag de littekens van Jezus in mijn lichaam.

Broeders en zusters,
Ik wens jullie de genade van onze Heer Jezus Christus toe.
Amen.Bij de tekst

Slot

Deze tekst is het einde van de brief die Paulus vanuit Efeze of Macedonië aan de Galaten schreef, wellicht rond het jaar 55 na Christus.Galaten

De Galaten stamden af van Keltische stammen die in de derde eeuw voor Christus Macedonië binnenvielen.
Ten tijde van Paulus bewoonden ze het noorden van Galatië, een heel grote Romeinse provincie in de berggebied en de vlaktes van het huidige centraal Turkije.

Bestand niet gevonden.


In het Nieuwe Testament worden met Galaten de christenen uit Galatië bedoeld die niet van joodse afkomst waren.

Overweging

Valérie Kabergs

Het laatste woord

(V. KABERGS in Kerk en Leven, lezingen en commentaar, p. 17)

In Jezus’ verrijzenis getuigt God ultiem dat het kruis nooit het laatste woord heeft. Voor Paulus vormt die laatste overtuiging het hart van het geloof dat hij zelf wil leven en verkondigen. In dat licht kan hij de discussie omtrent het al dan niet moeten besnijden van niet-joodse christenen sterk relativeren.