Loading...
 

14e zondag door het jaar A - tweede lezing

2 Foto

(Morguefile free stock photo license)


…page…

Romeinen 8, 9.11-13: De Heilige Geest in ons

De tekst

’Bijbel in gewone taal’

(Deze Bijbeltekst komt uit de Bijbel in Gewone Taal, © Nederlands Bijbelgenootschap 2014, p. 1788)

Maar bij jullie is dat heel anders. Jullie laten je niet leiden door je slechte verlangens, maar door de heilige Geest. Want de heilige Geest is in jullie gekomen. En je kunt alleen bij Christus horen als zijn Geest in je is.
God heeft Jezus Christus laten opstaan uit de dood. En God zal ook aan ons, sterfelijke mensen, het eeuwige leven geven. Dat weten we zeker, want zijn Geest is nu al in ons gekomen.
Vrienden, wij mogen ons niet langer laten leiden door onze slechte verlangens. Want wie luistert naar zijn slechte verlangens, eindigt in de eeuwige dood. Maar wie dankzij de Geest een eind maakt aan zijn slechte gedrag, die zal voor eeuwig leven.Dichter bij de tijd

(Bewerking: C. Leterme)

Jullie leven niet alleen voor jezelf,
jullie laten zich leiden door de Geest,
want de Geest van God woont in jullie.
Iemand die zich niet laat leiden door de Geest van Christus,
hoort niet bij Hem.
Als de Geest van Hem die Jezus uit de dood heeft opgewekt,
in jullie woont,
zal Hij, die Hem uit de dood heeft doen opstaan,
ook jullie sterfelijk lichaam levend maken
door de kracht van zijn Geest, die in jullie woont.

Broeders, wij hebben dus verplichtingen,
Wie alleen voor zichzelf leeft, zal zeker sterven.
Maar wie door de Geest elke vorm van egoïsme doodt, zal leven.

Bij de tekst

Heilige Geest

Klik hier voor informatie en suggesties bij de Heilige Geest.