Loading...
 

14e zondag door het jaar B - eerste lezing

File0001193800789

(Morguefile free stock photo license)


…page…

Ezechiël 2, 2-5: God stuurt Ezechiël naar de Israëlieten

De tekst

’Bijbel in gewone taal’

(Deze Bijbeltekst komt uit de Bijbel in Gewone Taal, © Nederlands Bijbelgenootschap 2014, p. 1330)

En terwijl God dat zei, kwam zijn geest in mij. Ik kreeg de kracht om op te staan. En ik hoorde God spreken.

God, de Heer, zei tegen mij: ‘Mensenkind, ik wil jou naar de Israëlieten sturen. Naar dat ongehoorzame volk dat tegen mij in opstand gekomen is. De Israëlieten hebben zich tegen mij verzet, net zoals hun voorouders. Ook hun kinderen zijn ongehoorzaam en eigenwijs. Daarom stuur ik jou naar hen toe. Jij moet namens mij tegen hen spreken.
Misschien willen de Israëlieten niet naar je luisteren. Want ze blijven zich maar tegen mij verzetten. Toch moeten ze weten dat er een profeet bij hen geweest is.Dichter bij de tijd

(Bewerking: C. Leterme)

Zodra Hij tegen me gesproken had, kwam er een geest over mij,
die me rechtop deed staan. Weer hoorde ik Hem spreken.
Hij zei tegen me: 'Mensenkind, Ik stuur je naar de Israëlieten,
dat volk van rebellen dat zich tegen Mij verzet heeft.
Zij en hun voorouders hebben tegen Mij gezondigd tot op vandaag.
De zonen hebben een harde blik en een hart van steen.
Ik stuur je naar hen met de boodschap: Zo spreekt God!
En of ze luisteren of niet, want het is een opstandig volk,
ze zullen erkennen dat er bij hen een profeet was.Stilstaan bij …

Israëlieten
Naam die gegeven wordt aan de afstammelingen van de aartsvader Jakob, die Israël genoemd werd.

Hart van steen
Een manier van spreken om te zeggen dat iemand zich niet wenst te oriënteren op het woord van God.