Loading...
 

16e zondag door het jaar A - eerste lezing

2 Foto

(Morguefile free stock photo license)


…page…

Wijsheid 12, 13.16-19: De kracht van God

De tekst

Dichter bij de tijd

(Bewerking: C. Leterme)

Buiten Jou is er geen God
die zorg draagt voor alle mensen,
en daardoor bewijst dat Je niet onrechtvaardig straft.

Want je kracht is de basis van je goedheid
en omdat je over iedereen heerst,
kun Je iedereen sparen.

Je toont alleen je kracht waar men Je niet gelooft.
En Je straft alleen wie haar kent
en toch overmoedig is.

Maar hoe groot je kracht ook is,
Je oordeelt zacht en regeert erg mild over ons,
want wanneer Je maar wil, staat de macht tot je dienst.

Zo leerde Je je volk dat een rechtvaardige van mensen houdt
en gaf Je je kinderen de hoop,
dat wie zondigt tot inkeer kan komen.Stilstaan bij …

Tot inkeer komen
Dat doet denken aan het boek Jona. Daarin worstelt de profeet met de spanning tussen de zondigheid van de mensen en hun mogelijkheid om zich te bekeren (inkeer / ommekeer) en zo te ontkomen aan het oordeel.

Bij de tekst

Universaliteit

Eigen aan de Wijsheid is dat de zorg van God er is voor iedereen en dat er altijd ommekeer mogelijk is.Het boek Wijsheid

Dit deuterocanonieke boek werd in het Grieks geschreven, waarschijnlijk in de eerste eeuw voor Christus in Alexandrië (Egypte), een van de grootste steden van het Romeinse Rijk en centrum van de Hellenistische cultuur. Daar woonde een grote minderheid van Joden, die er sinds het begin van de Babylonische ballingschap (586 voor Christus) migreerden van het platteland in Palestina, op zoek naar betere economische omstandigheden en meer religieuze of politieke vrijheid.

De schrijver van dit boek is een onbekende auteur, die onder de naam ‘koning Salomo heft geschreven, om zo zijn werk meer waarde te geven.

Het boek Wijsheid probeerde de trouw aan de Wet en het streven naar gerechtigheid onder de joodse migranten levendig te houden.