Loading...
 

16e zondag door het jaar B - tweede lezing

Cytonn Photography VWchRczcQwM Unsplash

Foto in Unsplash


…page…

Efeziërs 2, 13-18: Jezus is onze vrede

De tekst

’Bijbel in gewone taal’

(Deze Bijbeltekst komt uit de Bijbel in Gewone Taal, © Nederlands Bijbelgenootschap 2014, p. 1861)

Jullie waren vreemdelingen. Maar nu geloven jullie in Jezus Christus. Nu horen jullie bij Gods volk, doordat Christus voor jullie gestorven is.

Christus heeft vrede gebracht tussen Joden en niet-Joden. Hij heeft één volk van ons gemaakt. Wij waren elkaars vijanden, maar Christus heeft ons bij elkaar gebracht. Hij is voor ons gestorven. Daardoor zijn de Joodse wetten en regels niet langer nodig om gered te worden. Christus heeft van ons één volk gemaakt, een nieuw volk van christenen. Nu is er vrede tussen Joden en niet-Joden.
Christus is gestorven aan het kruis. Daardoor is het nu weer goed tussen God en de mensen. Joden en niet-Joden vormen nu samen de kerk. Zo heeft Christus een eind gemaakt aan de vijandschap op aarde.
Christus bracht Gods boodschap van vrede aan de mensen in Israël en aan de mensen daarbuiten. Dankzij hem hebben wij allemaal de heilige Geest gekregen. En via de heilige Geest kunnen we nu allemaal bij God, de Vader, komen.Dichter bij de tijd

(Bewerking: C. Leterme)

Maar jullie, die toen veraf waren,
zijn nu in Christus Jezus dichtbij gekomen,
door zijn bloed.
Want Hij is onze vrede,
Hij heeft die twee werelden een gemaakt,
en de scheidingsmuur neergehaald,
door in zijn vlees de vijandschap,
de wet met haar geboden en voorschriften,
buiten werking te stellen.

Hij heeft vrede gesticht door in zichzelf
uit de twee een nieuwe mens te maken,
en beiden in een lichaam
met God te verzoenen door het kruis,
waaraan Hij de vijandschap heeft gedood.
Hij kwam om de vrede te verkondigen
aan jullie die veraf waren
en vrede aan hen die dichtbij waren.

Dankzij Hem hebben we beiden
door één Geest toegang tot de Vader.Stilstaan bij …

Twee werelden
Paulus kan hiermee bedoelen: de wereld van het jodendom en die van het heidendom, of ook: de wereld van God en die van de mens.

Scheidingsmuur
Een mogelijke allusie op de Wet met haar geboden en voorschriften die een verbondenheid tussen Joden en heidenen onmogelijk maakte.

Bij de tekst

Joden en niet-Joden

Er waren heel wat barrières (scheidingsmuren) tussen joden en niet-joden.
Bijvoorbeeld:
. de tempel was alleen voor Joden toegankelijk.
. Hun eten en de bereiding ervan was aan heel strakke regels gebonden.
Joden waren het uitverkoren volk van God en alle andere mensen waren zondige heidenen die ver van God verwijderd waren.
Omdat Jezus zorgde voor eenheid en vrede, kon een nieuw soort mensen ontstaan.