Loading...
 

18e zondag door het jaar A - tweede lezing

2 Liefde

(Morguefile free stock photo license)


...page... Wiki page pagination has not been enabled.

Romeinen 8, 35.37-39: God houdt van de mensen

De tekst

’Bijbel in gewone taal’

(Deze Bijbeltekst komt uit de Bijbel in Gewone Taal, © Nederlands Bijbelgenootschap 2014, p. 1789-1790)

Wij horen bij Christus, en Christus houdt van ons. Niets kan dat veranderen. Ook al moeten we lijden, ook al worden we vervolgd of bedreigd. Ook al hebben we honger, ook al zijn we arm, ook al is ons leven in gevaar.
Maar hoe zwaar het ook wordt, we zullen alle moeilijkheden overwinnen. Want God houdt van ons.
Dit weet ik zeker: door de dood en opstanding van Jezus Christus, onze Heer, liet God zien hoeveel hij van ons houdt. En niets kan dat veranderen: geen engel, geen geest, geen machthebber, geen mens of macht op aarde of in de hemel. Want wat er ook gebeurt, vandaag of in de toekomst, of we nu leven of sterven: God houdt van ons!Dichter bij de tijd

(Bewerking: C. Leterme)

Wat zal ons scheiden van de liefde van Christus?
Verdrukking of ellende?
Vervolging, honger, armoede, gevaar
of het zwaard?
Maar al die moeilijkheden overwinnen we zonder problemen,
dankzij Hem die van ons houdt.
Ik ben er zeker van,
dat noch de dood noch het leven,
noch engelen noch boze geesten,
noch wat is noch wat zijn zal,
en geen macht in de hemel of in de hel,
of een ander wezen in het heelal
ons kan scheiden van de liefde van God,
die Hij gegeven heeft in Christus Jezus onze Heer.Stilstaan bij ...

Verdrukking, nood, vervolging ...
Paulus noemt zeven 'beproevingen' die zijn toehoorders ertoe konden brengen zich af te scheiden van de liefde van Christus.

Bij de tekst

Betekenis

De kracht van de liefde kan niet zomaar vernietigd worden en zeker niet de liefde die God voor de mensen heeft.
Niet door moeilijkheden die mensen kunnen veroorzaken, niet door moeilijkheden die in de natuur liggen.

Suggestie

Grote kinderen

DOEN

Het hart van God

(Geïnspireerd door: ‘Samenleesbijbel, NBG Haarlem, 2015 p. 1909)Mogelijkheid 1

Zorg voor:
Roze en/of rood papier.
(Indien wit papier: roze en rode stiften / kleurpotloden)
Activiteit
Bespreek: Hoe toont God dat Hij van de mensen houdt?
(via andere mensen, via natuur, via gebeurtenissen, via …)

De kinderen knippen een hart uit roze of rood papier en schrijven daarin op hoe God zijn liefde voor de mensen toont.

Groepeer daarna alle hartjes van de kinderen in één groot hart.Mogelijkheid 2

Zorg voor:
Tijdschriften, kranten.
Hart dat uitgeknipt werd uit een groot stevig papier.
Lijm, scharen, stiften, afplaktape waarop geschreven kan worden.


Activiteit
Bespreek: Wat zorgt ervoor dat mensen kunnen twijfelen aan de liefde van God voor hen?

De kinderen bekijken de tijdschriften en kranten en knippen er de foto’s of titels uit waarvan ze vinden dat die tonen dat men kan twijfelen aan de liefde van God voor de mensen.

Groepeer de antwoorden, door hun materiaal te groeperen.
Scheur daarna het grote hart in evenveel stukken als er soorten antwoorden gevonden werden.
Verdeel de groep kinderen in evenveel groepjes als er soorten van antwoorden waren.
Bezorg elk groepje een stuk van het gescheurde hart en het materiaal van een soort antwoord.
De kinderen maken een keuze uit het materiaal en kleven dat op het stuk hart.

Leg alle bewerkte stukken van het hart in het midden van de kring.
Bespreek met de kinderen:
Zijn er ook dingen waaraan je kunt zien dat God van de mensen houdt?

Na een paar antwoorden leggen de kinderen de stukken hart bijeen, zodat ze een terug een hart vormen. Gebruik de applaktape om ze bijeen te plakken. Daarop schrijven de kinderen waaraan men kan zien dat God van de mensen houdt.