Loading...
 

19e zondag door het jaar B - tweede lezing

2 Foto


...page... Wiki page pagination has not been enabled.

Efeziërs 4, 30 – 5, 2: Het zegel van de Heilige Geest

De tekst

Dichter bij de tijd

(Bewerking: C. Leterme)

Doe de heilige Geest van God geen verdriet:
jullie zijn met zijn zegel gemerkt
tot de dag dat jullie helemaal vrij zullen zijn.
Bitterheid, haat, woede, geschreeuw en gevloek …
Eigenlijk moet alle boosheid bij jullie verdwijnen.
Wees goed en hartelijk voor elkaar.
Vergeef elkaar
zoals God jullie heeft vergeven in Christus.

Volg het voorbeeld van God, onze Vader,
zoals geliefde kinderen dat doen.
Leef liefdevol naar het voorbeeld van Christus.
Hij zag ons graag en is daarom voor ons gestorven .
Hij gaf zijn leven als een offer,
een geschenk waar God blij om was.
Stilstaan bij…

Zegel
In de houthandel werd de aankoop van hout met een zegel bekrachtigd. Dat zegel werd in het hout geslaan / gebrand en toonde zo wie de eigenaar was.
Het zegel van de Heilige Geest wordt in het doopsel ontvangen en opnieuw bevestigd in het vormsel.
Door dit zegel worden christenen erkend als kinderen van God.

Lieflijke geur
Herinnert aan de reukoffers die in de tempel voor God gebracht werden. Dit gebruik leeft verder in het zwaaien met een wierookvat tijdens plechtige vieringen.

Bij de tekst

Heilige Drie-Eenheid

Merk op hoe de schrijver van deze brief de drie personen van de Heilige Drie-Eenheid in deze tekst aan bod laat komen.