Loading...
 

1Timoteüs 6, 2c-12

2 Hart

(Morguefile free stock photo license)


…page…

1Timoteüs 6, 2c-12: Streef naar geloof, liefde, vriendelijkheid

De tekst

’Bijbel in gewone taal’

(Deze Bijbeltekst komt uit de Bijbel in Gewone Taal, © Nederlands Bijbelgenootschap 2014, p. 1895)

Beste Timoteüs, vertel alles wat ik geschreven heb, aan de andere christenen. En zeg dat ze zich eraan moeten houden.
Mensen die andere dingen beweren, denken dat ze alles weten. Maar zulke mensen weten niets. Want ze zijn het niet eens met de wijze woorden van onze Heer Jezus Christus, en met de uitleg van ons geloof. Ze maken graag ruzie, ze houden van nutteloze discussies. Ze denken alleen aan zichzelf, zoeken ruzie, vloeken en spreken kwaad over anderen. Ze beginnen voortdurend felle discussies. Ze zijn hun verstand kwijt, en kennen de waarheid niet meer. Ze denken dat ze het geloof kunnen gebruiken om geld te verdienen.

Het geloof brengt inderdaad grote rijkdom voor iedereen die tevreden is. Toen we op de wereld kwamen, hadden we niets bij ons. En als we de wereld verlaten, kunnen we ook niets meenemen. We hebben eten en kleren. Laten we daar tevreden mee zijn.
Mensen die rijk willen worden, laten zich verleiden om slechte dingen te doen. Met hun dwaze en verkeerde verlangens brengen ze zichzelf in gevaar. Het loopt verkeerd met hen af, ze verliezen uiteindelijk hun leven. Het verlangen naar geld is de oorzaak van alles wat slecht is. Sommige christenen wilden zo graag rijk worden, dat ze het geloof kwijtgeraakt zijn. En zo brengen ze zichzelf in grote problemen.

Timoteüs, jij bent een christen, en je moet geen slechte dingen doen. Doe je best om het goede te doen, om te leven als gelovige, en om op God te vertrouwen. Houd van de mensen, en wees geduldig en vriendelijk. Blijf strijden voor het geloof! Zorg dat je het eeuwige leven krijgt, waarvoor God je uitgekozen heeft. Denk aan wat je beloofd hebt: dat je alles overhebt voor het geloof. Alle christenen waren erbij toen je dat hardop beloofde.Dichter bij de tijd

(Bewerking: C. Leterme)

Zo moet je leren en terechtwijzen.
Wie een afwijkende leer verkondigt en zich niet houdt
aan de heilzame woorden van onze Heer Jezus Christus
en de leer van ons geloof, is verblind.
Hij begrijpt niets, maar heeft toch een ziekelijke belangstelling
voor twistvragen en bekvechterij.
Het resultaat hiervan is niets anders dan afgunst, onenigheid,
laster, achterdocht en eindeloze discussies,
het werk van mensen met een verwarde geest,
die geen waarheid kennen
en in geloof een bron van inkomsten zien.
Nu brengt godsdienst ongetwijfeld grote winst,
maar alleen voor wie tevreden is met wat hij heeft.
Want wij hebben in deze wereld niets meegebracht
en we kunnen er ook niets uit meenemen.
Als we voedsel en kleren hebben, moet ons dat voor ons genoeg zijn.
Zij die rijk willen worden vallen in verleiding
en raken verstrikt in allerlei dwaze en kwalijke verlangens,
die iemand in verderf en ondergang storten.
Want de zucht naar geld is de wortel van alle kwaad.
Door deze hartstocht dwaalden sommigen al af van het geloof
en berokkenden zichzelf veel leed.

Maar jij, man van God, moet dit allemaal uit de weg gaan.
Probeer goed te zijn, vroom, gelovig,
liefdevol, geduldig, vriendelijk.
Vecht voor het geloof, win het eeuwige leven.
Daarvoor ben je geroepen,
daarvan getuigde je krachtig in aanwezigheid van velen.Stilstaan bij …

Afwijkende leer
Vermoedelijk gaat het om een dwaling waarvan Hymeneüs, Alexander en Filetus de woordvoerders van waren. Die dwaling lijkt van vroegchristelijke gnosis dualisme: om te komen tot de geheime kennis van God en van de goddelijke wereld, moet men vluchten uit het stoffelijke, het onreine.